Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Mar 18th, 2017

Nytt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern

Regeringen har utsett Per Örnéus, ambassadör vid Utrikesdepartementet, till särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern.

Per Örnéus. Foto: Rasmus Eljanskog/Regeringskansliet.

              Per Örnéus. Foto: Rasmus Eljanskog

Sändebudet kommer att vara Stockholmsbaserat och fokusera på att främja en långsiktig och fredlig lösning på konflikten, i linje med liknande sändebudstjänster som flera länder har.

Sändebudet kommer att hålla kontakten med andra sändebud och svenska och internationella intressenter. Sverige har liknande Stockholmsbaserade sändebud för flera andra fredsprocesser och prioriterade sakfrågor.

Ambassadör Per Örnéus har arbetat på UD i över 25 år, de senaste åren som ambassadör för humanitära frågor. Dessförinnan var Örnéus chef för UD:s enhet för multilaterala utvecklingsfrågor. Örnéus har även tjänstgjort som ambassadör och biträdande chef för Sveriges FN-representation i New York.

Källa: Regeringen

 

 

 

About the Author