Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 7th, 2022

Olustiga signaler från Migrationsverket om rättssäkerhet för asylsökande

Sedan sommaren 2021 har ingen utvisats till Afghanistan. Direkt efter talibanernas övertagande förklarade en talibanledare att man välkomnade återvändande flyktingar, och att de skulle ställas inför en sharia-domstol.

Ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket i november tycktes ge möjlighet till de flesta att få uppehållstillstånd i Sverige, eftersom de tillhör de utsatta grupper som pekats ut av EU:s asylbyrå EASO.

Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Foto: Tombola Mattias Elftorp.

Men nu verkar det som om Migrationsverket av politiska skäl fortsätter sin hårda linje att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Trots att EASO angett att kvinnor, återvändare och den etniska gruppen hazara löper extra stor risk i talibanernas Afghanistan anser man att en hazarisk kvinna som levt länge i Sverige ska kunna ”anpassa sig till rådande seder och normer i Afghanistan”. Likaså ska unga människor, som levt alla sina formbara år i Sverige och länge sedan slutat tro på en gud, kunna inordna sig i talibanernas syn på religion.

”Inte en spänn åt talibanerna!” twittrade utrikesminister Ann Linde i augusti. Men kan vi lita på regeringen? Vad sades mellan EU och talibanerna i Oslo? Pågår det förhandlingar om bistånd mot att talibanerna lovar att ta emot tvångsutvisade återvändare och behandla dem väl? Sverige och EU har tidigare haft sådana avtal trots att det var uppenbart att den afghanska regeringen inte kunde stå för sina åtaganden.

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author