Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, May 7th, 2017

På besök i Jerusalem efter UNESCOs resolution; Kampen att få bo kvar där du är född

Nora och hennes familjs lägenhet är mycket sliten till skillnad från grannlägenheterna. Egentligen är det Israel som enligt lag har ansvar för att gamla staden och dess boende restaureras när det behövs.

I en lägenhet i den gamla staden i Jerusalem sitter Nora och hennes familj. Runt omkring dem bor det så kallade bosättare och stämningen när menatidningen.se kommer är minst sagt hotfull. Familjen är de enda Palestinerna som finns kvar i just det här kvarteret, resten har flyttat, efter hot och trakasserier av den israeliska staten som även försökt vräka Noras familj – sedan 1976. Nora själv har bott här sedan det fortfarande var jordanskt område.

De senaste två åren har varje dag varit en kamp för Nora och hennes familj, för två år sedan var det så illa att man hotades av vräkning från en dag till en annan. Det blev stora rubriker i media runt om i Israel och Palestina och nådde även västerländsk press och utanför lägenheten samlades både följeslagare från kyrkornas världsråd och FN-personal för att dokumentera, den egentliga olagliga enligt internationell lag, vräkning av den palestinska familjen.

Nora är fast besluten att bo kvar i sitt barndomshem så länge hon kan. Familjen har bott i huset sedan innan det blev en israelisk stat i området och Jerusalem skulle delas av staterna. Idag pågår en etisk rensning av palestinier i Jerusalems gamla stad.

Tillstånd att bo kvar i tio år till

Nu har man fått tillstånd att bo kvar i tio år till i huset, det var högsta domstolen som gav det beslutet, och det går inte att överklaga. Trots det hotas familjen nästan dagligen.

-Någon måste alltid vara hemma i lägenheten, vi är rädda för att bosättare ska ta sig in och ta över lägenheten om vi lämnar den, berättar Nora och tar med oss till barnens rum.

-För ett år sedan försökte bosättare att komma in i huset genom att borra hål genom väggen i barnrummet från lägenheten bredvid. Hade ingen varit hemma vid tillfället hade de troligen lyckats, suckar hon.

Högsta domstolen har dessutom beslutat att Noras vuxna barn, som är uppvuxna i huset, inte längre får sova över i lägenheten, och det vill familjen inte gå emot, eftersom de vet att bosättarna vakar över dem och anmäler till polisen att de inte följer den dom som är dömd.

Även om man får bo kvar i tio år till gör den israeliska staten det så svårt de kan för familjen. Lägenheten är sliten, egentligen är det israeliska myndigheter som ska rusta upp lägenheterna i Jerusalems gamla stad. De omgärdande lägenheterna ser

I barnkammaren är tre hål igenspcklade. Resultatet av ett försök från omkringboende bosättare att komma in och ta över lägenheten. Helt lagligt enligt israelisk lag, men olagligt enligt internationell lag.

fina ut utifrån, vi kan till och med skymta träpanel i dem, ibland från Sverige, bland annat Södra Timber exporterar varor till israeliska bosättningar, men israeliska myndigheter vägrar rusta upp Noras lägenhet. Runt om dryper också fönstren av patriotism. Det finns nästan inte en lägenhet där israeler bor som inte har en isrelisk flagga i något fönster.

-Vi satte upp en palestinsk flagga i vårat fönster, berättar Nora och fortsätter; Det tog ungefär fem minuter, sedan kom israelisk militär och sa att vi skulle ta ner den om vi inte ville bli fängslade.

Etisk rensning

Noras familj är långtifrån de enda familjer som har en liknande historia att berätta.

I Hebron och Jerusalem gör israelisk regering vad de kan för att rensa ur städerna på Palestinier. På dagen en livfull stad med pilgrimsvandrande turister. På natten – en helt annan stad.

-Allt ser så lugnt ut på ytan när turisterna är här dagtid, för att på natten bytas till en stad där bosättare blir som förbytta och utövar både hot och trakasserier, och ibland våld, mot den lilla palestinska befolkning som finns kvar i området, säger vår guide för dagen.

På bara ett par år sedan Menatidningen var i staden har stämningen förändrats otroligt mycket och något vi direkt lägger märke till är att det inte är lika många försäljare som förra gången i den gamla staden vilket också bekräftas av guiden.

-Den arabiska befolkningen får betydligt sämre villkor och är tvingade att betala högre skatter, eller rättare sagt, för det mesta samma skatt men däremot inte rätt till samma fördelar och avdrag som de judiska affärsinnehavarna, för att få ha sina affärer vilket gör att många får slå igen till förmån för den judiska befolkningen, säger han och fortsätter sedan;

-Den israeliska staten gör det mesta för att försvåra för de arabiska butiksägarna. De ger böter för saker som de inte skulle bry sig överhuvudtaget om de judiska, till exempel om någon gäst röker på en restaurang där man inte får röka. Dessutom är det, trots att det är den israeliska staten som ska hålla det städat i Gamla Staden, väldigt lortigt i de muslimska kvarteren av den, medans de judiska kvarteren är oerhört fräscha och välstädade, allt för att gynna de judiska affärerna och få turisterna att äta i de restauranger som ägs av judar till exempel.

-Det är idag en mycket svår situation i Jerusalem över huvud taget, säger guiden.

Senast i början av maj röstade UNESCO, däribland Sverige som enda EU-land, igenom en resolution som återigen betyder att Israel och det som staten gör på palestinskt område är emot internationell lag. Sista ordet är troligen inte sagt då både Trump och flera av USAs senatorer har bett UNESCO att förkasta förslaget, men faktum kvarstår dock ändå; Palestinier i Jerusalem lever under apartheidvillkor och demokratin i västvärlden är bara demokrati så länge röster faller ut till det som västvärlden vill

 

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se