Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Apr 15th, 2015

På väg mot folkmord i Jemen

Termer som “folkmord” och “förintelse” bör användas med försiktighet, trots de avskyvärda mord och den förödelse som nu sker i Mellanöstern.

1900-talet blev vittne till flera handlingar med folkmord som intention såsom Hitlers förintelse av tyska judar, Stalins massutrotning av ryska bönder, Pol Pots “rensning” av en och en halv miljon kambodjaner och hutu-tutsi massakrerna i Rwanda. 2000-talet har inte visat sig mycket bättre, trots att vi ännu befinner oss i seklets början.  De stigande dödsantalen i Afghanistan, Irak och Syrien, som i de två sistnämnda sker i ISIS krigszoner, har nått tiotusentals. Och nu har vi Jemen, där massiva bombningar av en saudiledd koalition och närstrider mellan välbeväpnade motståndare i Jemen har lett till hundratals dödsfall tillsammans med en massiv förstörelse av Jemens militära struktur och grundläggande infrastruktur.

yemen-kids

Tekniskt sett är folkmord en term som reserverats för ett beräknat och systematiskt förintande av ett folk, oftast på grund av etnicitet, så kallad “ras” eller religiös tillhörighet. Ett sådant dödande behöver inte vara, och är sällan, totalt. Ursprungsamerikanerna reducerades till en bråkdel av sin befolkning inte långt efter att Columbus landsteg i Karibien, främst på grund av sjukdom men mycket till fördel för de invaderande européerna. Många nationer utplånades helt och de överlevande utsätts fortfarande för marginalisering och diskriminering i ” the land of the free”. Siffrorna motiverar ännu inte ett jemenitiskt folkmord, det är säkert, men det finns en förvärrad humanitär kris som lätt kan bli till folkmord. Den obevekliga militärkampanjen under de första 17 dagarna innebar upp till 1,200 flygattacker över hela Jemen, särskilt Sanaa och Aden. Medan Sanaa idag är fri från gatustrider, har Aden blivit en dödsfälla för alla som bor där.

Jemen är nu helt isolerat från omvärlden. Praktiskt taget ingen jemenit kan lämna landet, förutom den farligaste vägen och för mycket pengar till människosmugglare. Inget arabland är villigt att ge en jemenitisk medborgare visum. Mat är en bristvara då all import har blockerats. Vattentillgången är också begränsad, bensinleveranser försvinner och el är sällsynt överallt. Några medicinska förnödenheter har sipprat in, men inte alls tillräckligt för att möta efterfrågan och det råder stor brist på utbildade läkare och medicinsk personal. Praktiskt taget hela den utländska arbetskraften har lämnat eller försöker lämna landet. Jemen var redan det fattigaste, minst utvecklade och mest sårbara landet på den arabiska halvön och det prekära läget för dess folk förvärras varje dag. Innan de nuvarande striderna uppskattades det att 60 % av befolkningen levde under fattigdomsgränsen; den gränsen går nu snabbt i fel riktning.

Yemen46

Måste vi verkligen vänta tills siffrorna är så alarmerande att Jemeniternas lidande får företräde framför det hycklande beröm givet till en koalition som hittills inte kunnat stoppa de kombinerade styrkorna av norra Houthier och styrkor lojala till den förre presidenten Ali Abdullah Salih? Innan inflödet av markstyrkor, som fortfarande är en öppen fråga, har den aktuella kampanjen två huvudresultat redan. En är att jemeniter av praktiskt taget alla övertygelser är rasande på förstörelsen av deras land, oavsett slutmålet. De politiska rivaliteterna har inte avtagit, men det meningslösa i den nuvarande luftkampanjen producerar en stark motreaktion mot det Saudiska inblandandet. Saudierna kommer inte ses mer som befriare, oavsett resultatet, än amerikanerna har varit i Afghanistan och Irak. Det andra resultatet är en utökad roll för al-Qaida och de som nu sympatiserar med deras åsikter. Vore Hadi att återvända till Jemen, skulle han finna att hans nya allierade är mer av en förbannelse än en välsignelse.

Nej, situationen i Jemen har ännu inte nått den tekniska definitionen av folkmord, men det kryper allt närmare inpå för var dag. Glöm antalet döda för tillfället och tänk på de människor som knappt har något att äta, barnen som dör varje dag, bristen på sjukvård, den totala förstörelsen av ekonomin och den oundvikliga ökningen av den svarta marknadens betydelse. Tänk på det elände som en hel befolkning måste uthärda allt eftersom politiska agenter spelar sitt ”videokrigsspel”, och de verkar ha lite eller ingen omtanke för den hänsynslösa förstörelsen av Jemen. Tänk på de tiotusentals jemeniter som har fördrivits, flyktingar i ett land som redan hade tiotusentals somaliska, etiopiska, syriska och irakiska flyktingar. Även om striderna slutade i morgon, skulle det ta decennier för landet att återhämta sig och såren att läka. Kalla det vad du vill, men jag ser det praktiskt taget som ett folkmord, ett känslokallt förakt för mänskligt liv som om världen måste göras svart-vitt, till en absurd binär av Sunni mot Shia.


Översatt från engelska av Joel W. Abdelmoez 

About the Author

- Anthropologist and historian with 40 years of experience researching and working in Yemen. Varisco is currently the President of the American Institute for Yemeni Studies, Senior Fellow at the Annemarie Schimmel Kolleg of Bonn University, and an expert advisor to MENA Tidningen.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>