Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Jan 15th, 2017

Paris: Internationell ministerkonferens om fredsprocessen i Mellanöstern

Representanter för cirka 70 länder och organisationer träffas idag i Paris för att diskutera hur förutsättningarna kan stärkas för en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

Detta är det andra högnivåmötet inom det franska fredsinitiativet, där Sverige har fått ett särskilt ansvar för det israeliska och palestinska civilsamhällets engagemang för en tvåstatslösning.

Vid mötet väntas en deklaration antas där båda parter uppmanas att i såväl ord som handling visa sitt åtagande att via förhandlingar söka göra tvåstatslösningen till verklighet.

Sverige har inom ramen för det franska initiativet aktivt arbetat för att möjliggöra engagemang av civilsamhällesorganisationer i såväl Palestina som Israel, och förutsättningarna för att dessa ska kunna bidra till en fredlig lösning på konflikten.

Källa: Regeringen

 

About the Author