Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Apr 16th, 2020

Häv utvisningsbesluten av alla afghanska medborgare!

DN:s ledare påskafton 11 april 2020 begär skribenten amnesti för de cirka 7 000 ensamkommande ungdomar, de allra flesta afghaner, som fått tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Förutom de uppenbara bristerna i den tillfälliga begränsningslagen och i de två gymnasielagarna anser skribenten att coronakrisen gör detta nödvändigt. Vi inom nätverket för att Stoppa utvisningarna till Afghanistan stödjer amnestikravet. Men vi undrar varför amnestin ska begränsas till denna grupp?

I Sverige har vi ytterligare cirka 7 000 unga vuxna från Afghanistan som kom som ensamkommande barn men aldrig fått uppehållstillstånd. En stor del av dem blev uppskrivna i ålder i samband med en mycket rättsosäker asylprocess, beskriven i rapporter, böcker och intervjuer. Merparten är kvar i Sverige, som papperslösa. Många går fortfarande i skolan, en del tar studenten till våren. Andra arbetar svart. Civilsamhället försörjer många.

Ett tusental barn fick behålla den ålder som de registrerats med och borde då fått uppehållstillstånd. I stället ansåg Migrationsverket att de hade släkt i Afghanistan som skulle utgöra det ”ordnade mottagande” som krävs för barn. Migrationsverket har då skyldighet att efterforska anhöriga – men detta har som regel inte gjorts, utan i stället inväntar man 18-årsdagen för att kunna utvisa den unge.

Cirka 2 000 afghanska ”familjebarn”, dvs. som lever med en eller två föräldrar, saknar uppehållstillstånd. En del av dem är födda i Sverige. Familjerna får boende via Migrationsverket, men flyttas ofta allt eftersom boenden läggs ner. När alla i familjen fått sina avslag minskas det ekonomiska stödet så att familjen lever under existensminimum. Föräldrarna får då inte längre arbeta.

Utvisningarna till Afghanistan har ökat, men från en mycket låg nivå. Sedan 2016 har färre än tusen personer i alla åldrar rest till Afghanistan, frivilligt eller med tvång. Afghanistan har länge sagt nej till barnfamiljer liksom ofta till att familjer splittras. För närvarande, under corona-krisen, tar Afghanistan inte emot några tvångsutvisade från Europa. Svensk polis släpper ut förvarstagna som inte kan utvisas.

Våra asylsökande ensamkommande, som 2015 togs emot med boende, familjehem, skola och civilsamhällets engagemang stannar i Sverige oavsett om de har uppehållstillstånd eller ej. De anser att livet på gatan i Afghanistan är svårare och farligare än livet på gatan i Sverige. För afghanska föräldrar som vill ge sina barn en säker uppväxt finns inte alternativet att flytta till Afghanistan.

Med den kunskap vi har om Afghanistan är det lätt att ge dem rätt. Inte bara är Afghanistan ett av världens fattigaste länder och ett farligt land för alla som bor där. De som kommer från Europa eller som inte kan det lokala språket för att de är uppvuxna i annat land är extra utsatta. De som har vägrat samarbeta med talibanerna, har personliga fiender, är hazarer, är kristna eller ateister, eller är hbtq-personer är extra hotade. Kvinnor, flickor och barn löper extra stora risker.

Till detta kommer vår samhällsekonomi. En verkställd utvisning kostar i genomsnitt 97 000 kr enligt Riksrevisionen. De som ska utvisas är unga personer i åldersgrupper som är underrepresenterade i Sverige. De är motiverade till studier och arbete. Under snart fem år har vi investerat i deras utbildningar, och många har redan börjat betala tillbaka i form av skatt.

Både mänskligt och samhällsekonomiskt är det enda rimliga att Sverige häver utvisningsbesluten av alla afghanska medborgare och ger dem permanenta uppehållstillstånd.

Källa: Hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu