Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Jan 30th, 2017

Politiker: Vet du att (nästan) alla 23 000 ensamkommande barn utvisas?

Du som politiker tror kanske att nu har det ordnat sig för alla de ensamkommande barnen med afghansk bakgrund. Många fler skulle ju få asylskäl efter den nya rapporten om säkerhetsläget i Afghanistan, och många skulle kunna stanna kvar för att slutföra sina gymnasiestudier.

Men detta är inte verkligheten. I stället pågår avslag och utvisningar för fullt. Till sommaren kommer Sverige vara i stort sett rensat från dessa ungdomar.

Hur det kommer sig?

Migrationsverket tolkar “bevisa sin identitet” som “bevisa att man är under 18 år”. I stort sett alla som inte med giltiga papper kan bevisa att de är under 18 år betraktas som vuxna, får åldern 18+ och besked om utvisning.

De som får åldern under 18 år får ett tillfälligt uppehållstillstånd på högst 13 månader. När de “fyller” 18 år får de besked om avslag och utvisning inom några veckor.

Den ålder ungdomarna ges gör att de “fyllt” 18 år före 25 november 2015 och alltså kan utvisas.

I stort sett ingen hänsyn tas till det nya säkerhetsläget. Det går alltid att hitta fickor av “lugna” områden dit man tycker att ungdomen kan ta sig.

Vad händer med dem som utvisas till Afghanistan?

De flesta har ingen familj eller släkt där och är alltså helt utlämnade till att klara sig själva. De som låter sig utvisas frivilligt kan i vissa fall få ett ekonomiskt engångsbidrag. Det kan de använda för att på farliga vägar försöka ta sig till Iran, där en del har familj. Kommer de fram kanske de enrollerar sig som soldater i Syriens armé, det som de flydde ifrån, alternativt tar sig tillbaka till Europa.

De som stannar i Afghanistan, där arbetslösheten är 40 %, kan knappast förvänta sig hitta ett hederligt arbete utan kontakter. I stället kan de bli krigare åt talibanerna eller IS. De yngre kan också bli danspojkar och sälja sex. En del hamnar under Kabuls broar som drogmissbrukare.

Många väljer förstås att i stället utvisning “försvinna”, dvs. leva papperslösa i Sverige eller Europa. Ytterligare ett antal väljer självmordet som utväg. Ett fullbordat exempel såg vi i veckan.

Idag finns inte skäl att utvisa en enda person till Afghanistan – allra minst tonåringar som skulle bli ett värdefullt demografiskt tillskott i Sverige.

Det brådskar att ni som politiker gör något, då annars en majoritet av de asylsökande hinner utvisas. Att låta fler stanna är inte vara samma sak som “en oreglerad invandring”. Riksdag och regering kan ge signaler till Migrationsverket att vid de individuella bedömningarna lägga större vikt vid säkerhetsrapporten, och att i osäkra fall låta uppgiven ålder gälla i enlighet med bl.a. JO:s rekommendationer.

Men amnesti åt alla med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten är det mest rimliga.

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu