Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Nov 30th, 2015

Stå rakryggad mot Saudiarabien, Wallström!

Enligt pressfrihetsindex för 2015, sammanställt av Reportrar Utan Gränser (RUG), har antalet brott mot pressfriheten generellt ökat i hela MENA-regionen sedan 2014. Detta innebär också att de stannar kvar på botten av listan med flest brott av alla regioner.

Det största fallet på listan står Libyen för, som går ner hela 17 platser. Där har sju mord och 37 kidnappningar på journalister anmälts sedan Gaddafi avsattes, och mer än 40 journalister tvingades lämna landet år 2014 på grund av riskerna.

Saudiarabien utpekas av RUG tillsammans med Iran som exempel där religiösa känsligheter ofta tillåts styra medierapportering. Noha Mellor, medieprofessor vid University of Bedfordshire, beskriver i en debattartikel för Reuters hur nya nyhetskällor uppstår i Saudiarabien och andra Gulf-länder hela tiden, men för att kunna etablera sig så tvingas de avstå från att vara oppositionella eller regimkritiska.

Ett exempel är TV-kanalen Al Arab, baserad i Bahrain, som lanserades tidigare i år men tvingades stänga ner efter bara sex timmar. Anledning var att de hade sänt en intervju med Khalil al-Marzooq, en ledare för landets främsta oppositionsparti. Shereen Sherif, producent för BBC Arabic och rådgivare åt MENA Tidningen, skrev då att detta visade på en dyster framtid för MENA-regionen.

Raif Badawi (foto: Ensaf Haidar).

Raif Badawi (foto: Ensaf Haidar).

Flera källor, samma problem

Trots flera TV-kanaler och nyhetskällor kvarstår alltså regleringar och auktoritära kontrollmedel som gör att medielandskapet har inte sett någon diversifiering. Än värre händer det även i Gulf-länderna att enskilda journalister och bloggare straffas för vad de skriver om. Raif Badawi är ett exempel på detta, en Saudiarabisk bloggare som 2013 dömdes för att hans hemsida, Saudi Liberal Network, publicerat religionskritiska texter. I maj 2014 ökades hans straff till 10 år i fängelse, 1.000 piskrapp och böter på över 2,1 miljoner SEK.

Just religion tenderar att vara ett hinder för den Saudiska journalistkåren och bloggare, och relationen mellan mediearbete och religion är ofta svårnavigerad. I en kommande bok, Spiritual News: Reporting Religion around the World (2016, Peter Lang), skriver Mellor att medias roll kretsar kring att trigga debatt om mänskliga idéer som tolerans och rättvisa, medan religionen ofta hänvisas till det spirituella i att söka mening i livet. Problemet uppstår därmed i hur individer och grupper använder sig av media för att konstruera religiös mening och uppfattning av livet.

I en amerikansk kontext är det mindre av ett problem, då journalistik till hög grad ses som ett sekulärt yrke, där journalistens roll är att agera vakthund och försvara folket gentemot statsmakten. Men då Islam ofta ses som ett allomfattande sätt att leva för många muslimer så får religionen en större roll i formandet av även vardaglig mening, i vilket media deltar. Samhällsansvar värdesätts högt inom den Saudiarabiska journalistkåren, alltså att journalister bör tänka på konsekvenserna av sin yrkesutövning. Detta konsekvenstänk påverkas självklart av den religiösa kontexten, vilket innebär utsuddade gränser mellan religion och media.

Protester utanför Saudiarabiens ambassad i Kairo, 2012 (foto: Jonathan Rashad).

Protester utanför Saudiarabiens ambassad i Kairo, 2012 (foto: Jonathan Rashad).

Små möjligheter till förändring

I februari 2014 uppstod en kontrovers som visar ett glimmer av hopp för det Saudiarabiska medielandskapet, om än ett väldigt, väldigt svagt hopp. Kontroversen startade i att en kvinnlig universitetsstudent avled av en hjärtattack efter att ambulansskötare frånvägrades tillträdde till det universitetsområde där kvinnan befann sig. Detta eftersom området enbart var öppet för andra kvinnor. De etablerade nyhetsbyråerna och statsmedierna rapporterade om detta på ett sätt som kunde uppfattas som apologetiskt, eller åtminstone ett försök att rentvå de religiösa tjänstemän som förbjudit tillträdet. Sociala medier, å andra sidan, drev fram en kritikerstorm som ledde till en nationell debatt om religionens roll i samhället, vilket i sin tur visade upp hur okritisk journalistiken i landet verkligen är.

Förändringar kommer dock inte ske så länge världen står tyst inför Saudiarabiens brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, som yttrandefriheten, religionsfriheten och den fria pressen. Saudiarabien kan fortsätta ge ut dödsdomar till bloggare, fortsätta öka antalet avrättningar, fortsätta utnyttja fysiska straff (piskrapp) för att tysta journalister, så länge världen inte på allvar står upp för de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att kritiken både framförs på en internationell, mellanstatlig nivå, och att det inte stannar vid kritik, utan att andra länder även inför sanktioner och sätter press på Saudiarabien att reformera.

Det kanske är naivt att tro att länder som USA och Storbritannien, som tjänar storkovan på vapenhandel med Saudiarabien, någonsin kommer sätta någon press på Saudiarabien. Men samtidigt är det den främsta möjligheten vi har. Därför att det också viktigt att vi fortsätter ta upp dessa frågor, påminna om Saudiarabiens brott, kritisera och publicera. Framförallt är det viktigt att vi sätter press på våra folkvalda, ser till att de gör allt de kan. Att Margot Wallström fortsätter att rakryggad ställa dessa internationella brottslingar till svars, och att regeringen även driver dessa frågor inom EU och FN. Aldrig ska vi tillåta att kapital går före mänskligt liv och frihet.

Förändringar är på väg inifrån. Många modiga bloggare fortsätter kritisera styret, det sociala medielandskapet reformeras, om än sakteligen, och nyligen har Saudiarabiens första kvinnliga politiker skapat rubriker världen över. Men det krävs mer. Det krävs att dessa reformistiska krafter belönas, inte regimen. Dessa pionjärer, inte regimen, behöver världens stöd. De behöver att vi slutar stödja den Saudiska eliten med vapenhandel och oljepengar. De behöver att vi tillsammans står upp för det mänskliga värdet, framför kapitalets värde.

About the Author

- Contributor and co-founder of MENAtidningen.se, and former Director of Studies for Middle Eastern Studies at Stockholm University. Graduate student at the University of Cambridge, researching feminist activism in Saudi Arabia and Egypt. Mostly writes about Arab media, gender, politics and popular culture.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>