Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Apr 10th, 2022

Qatar: ”De tror att vi är maskiner”

Säkerhetsvakt i Doha, Qatar. Foto: Rafael Andres Velazquez Martinez.

Säkerhetsvakter i Qatar arbetar under förhållanden som utgör tvångsarbete, bland annat på projekt med koppling till 2022 års herrfotbolls-VM. Det konstaterar Amnesty International i rapporten ”They think that we’re machines”, där organisationen dokumenterar erfarenheter från 34 nuvarande och tidigare anställda vid åtta privata säkerhetsfirmor i Qatar.

De säkerhetsvakter som Amnesty intervjuat är alla migrantarbetare och beskriver hur de rutinmässigt arbetar 12 timmar om dagen, sju dagar i veckan – ofta i flera månader, eller till och med flera år, utan någon ledig dag. De flesta uppger att deras arbetsgivare inte respekterar lagstiftningen i Qatar som ger rätt till en dags vila i veckan. Arbetare som ändå tar ut sin lediga dag riskerar att bestraffas med löneavdrag. En man beskrev sitt första år i Qatar som en tillvaro där ”den starkaste överlever”.

– Övergreppen vi avslöjat kan alla spåras till den enorma maktobalans som fortfarande råder mellan arbetsgivare och migrantarbetare i Qatar. Det tyder på att det ännu finns stora glapp i myndigheternas tillämpning av arbetsrätten. Många av säkerhetsvakterna vi talade med kände till att deras arbetsgivare bryter mot lagen men upplevde att de inte hade makt att ifrågasätta dem. Arbetarna fortsatte att gå till jobbet, fysiskt och känslomässigt utmattade, under hot om ekonomisk bestraffning eller, ännu värre, att avskedas och deporteras, säger Stephen Cockburn, chef för ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

– Trots framstegen som Qatar gjort under senare år visar våra utredningar att det fortfarande sker systematiska och strukturella övergreppen i den privata säkerhetsbranschen, som kommer att vara allt mer efterfrågad under VM. Arbetsgivare utnyttjar sina anställda inför öppen ridå, och myndigheterna i Qatar måste vidta omedelbara åtgärder för att skydda arbetare och ställa förövarna till svars.

Amnesty uppmanar Qatar att snabbt utreda övergreppen i den privata säkerhetsbranschen, publicera det man kommer fram till, och erbjuda arbetarna gottgörelse, genom att exempelvis säkerställa att de får tillräcklig återhämtning och lön. Qatar bör också publicera en detaljerad handlingsplan för hur man ska komma till rätta med tvångsarbete i den här sektorn.

”De tror att vi är maskiner”

Lagar och regelverk i Qatar begränsar arbetstiden till max 60 timmar per vecka, inklusive övertid, och det är tydligt att alla har rätt till en betald vilodag per vecka. Detta är i linje med folkrätten – vila är en grundläggande mänsklig rättighet.

Men trots detta uppgav 29 av de 34 säkerhetsvakterna för Amnesty att de rutinmässigt arbetar 12 timmar om dagen. 28 av dem berättade att de också nekas sin lediga dag. Det innebär att många arbetade 84 timmar i veckan, flera veckor i sträck.

 

About the Author