Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Dec 16th, 2015

Quo vadis, Israel, vart går du?

Den senaste tiden har tagit på allas krafter här i det Heliga Landet. Knivdåd och våld, också i områden som tidigare förskonats. Accelererande brutalitet mot demonstranter och civila – våld utfört av israelisk polis, militär och av civila bosättare.

Bild: Erik Törnlund (2015).

Bild: Erik Törnlund (2015).

Mellan första oktober och sista november dödades 103 palestinier och 17 israeler. Under samma tid skadades 11500 personer, två procent av dem var israeler.

Samtidigt verkar diskussionen om fredssamtal helt runnit ut i sanden.

Ödesfrågan

En av ödesfrågorna rör förstås två-statslösningen. När Sverige för drygt ett år sedan erkände Palestina sa utrikesminister Margot Wallström att hon var bekymrad över att erkännandet kanske kom för sent – och utan att veta vad Wallström tänkte på i den stunden kan man inte annat än hålla med.

I januari i år sade Fr. Jamal Khader, forskare och palestinsk kyrkoföreträdare, att det nu är för sent för en två-statslösning, att en en-statslösning möjligen kan ses som ett rimligt alternativ. Ett i sammanhanget radikalt uttalande från vanligtvis politiskt försiktiga katolska kyrkan.

Sedan dess har den omtalas på allt fler håll, en-statslösningen. Nya siffror visar att omkring hälften av Palestinas befolkning just nu säger sig vara emot en två-statslösning, många med utgångspunkt i att det inte längre är praktiskt möjligt – de israeliska bosättningarna är för många.

Men vad är alternativet?

Konstitutionell demokrati eller nyskapande statsbildning?

Somliga talar om att Israel och de ockuperade områdena borde kunna enas under en rak, konstitutionell demokrati med lika rättigheter för alla oavsett ursprung eller religion. En demokrati som inte bara kan acceptera olika identiteter men också kan hantera inbördes olikheter. Idén är förstås inte ny. Edward Said skrev 1999 att ”real peace can come only with a binational Israeli-Palestinian state.”

Dessvärre verkar det finnas bekymmer även i det som ofta brukar omtalas som Mellanösterns enda demokrati. Enligt Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel – har Israel över 50 lagar som diskriminerar israeliska araber. Än mer uppenbart blir problemet när nya siffror visar att 75 procent av de judiska israelerna menar att det är fullt möjligt att kombinera demokrati och en religiös judisk stat. Bland landets arabiska befolkning ser över 80 procent att en judisk stat och en demokratisk stat är motsägelser. En konstitutionell demokrati känns utan tvekan avlägset.

Andra, som svenskkopplade författarduon Mathias Mossberg och Mark Levine, har mer radikala förslag. De menar att överlappande stater skulle kunna vara en väg framåt. Denna spännande tanke lösgör sig från det klassiska ’makten över marken’ paradigmet och föreslår istället att suveränitet och medborgarskap följer med människorna, med individen. Tanken skulle då vara att de två staterna kan fortsätta att existera var för sig men på samma plats, löskopplade från rummet – något som skulle garantera fri rörlighet för alla, men också lösa den eviga frågan om makten över Jerusalem.

I mer praktiska termer skissar den palestinsk-amerikanske debattören Sam Bahour på hur en en-statslösning skulle kunna komma till stånd. Bahour pekar på att partiet Joint Arab List just nu är tredje största parti i Israeliska Knesset, samtidigt som PLO är en ”avliden nationell befrielserörelse, ett åldrande ledarskap” [min översättning]. Hur vore det, säger Bahour, om palestinierna istället för att fortsätta kräva en egen stat vände sig till Israels palestinska politiker och bad att få bli representerade av dem? Också en tanke.

Ali Abunimah, också han amerikansk-palestinier, är en av dem som länge förordat en en-statslösning. Han menar att stödet för en två-statslösning egentligen är rätt svagt både på Västbanken och bland palestinska israeler där nära 60 procent tror att två-statslösningen är död, och att det mer handlar om brist på artikulerade alternativ.

Ockupantens ansvar

Kanske är det just den känslan som driver fram det man nu hör många palestinska Jerusalemiter säga – att President Abbas helt enkelt borde avveckla det redan hårt kritiserade PA, tacka för sig och meddela att ockupanten nu får ta över det fullständiga ansvaret för människorna i de ockuperade områdena.

John Kerry, själv förespråkare för tvåstatslösning, varnade nyligen Netanyahu för att en sådan utveckling kan komma att stå Israel dyrt då PA:s eventuella kollaps skulle innebära att Israel, med stora ekonomiska kostnader som följd, tvingas ta över hela ansvaret för det palestinska folket. Ironiskt nog skulle en sådan utveckling också innebära att PA:s ofta kritiserade säkerhetsstyrkor skulle sättas ur spel. Kerry sammanfattar ”IDF would be forced to deploy tens of thousands of soldiers to the West Bank indefinitely.” (Hamretz 2015-12-05).

En-statslösning skrämmer

Men naturligtvis finns det också många som går i taket av blotta tanken på en en-statslösning. Bland israeler ofta med utgångspunkt i förståelsen att Israel måste vara en judisk stat – något som en en-statslösning skulle underminera inte minst demografiskt. Andra uttrycker sig än radikalare. Haaretz-skribenten Nehemia Shtrasel hävdade nyligen att ”Därför är en ’en-stats-lösning’ omöjlig. Det vore mot den mänskliga naturen” [min översättning].

Ari Shavit, israelisk journalist och inflytelserik politisk kommentator, gav sin syn på saken under en offentlige diskussion i Birmingham nyligen. Shavit slog fast att en en-statslösning, enligt hans mening, först skulle kräva en stark diktator och sedan skulle riskera att falla ner i katastrof på samma sätt som Syrien.

Också hos palestinska PA är den officiella linjen sedan 1993 att en egen stat är den enda framkomliga vägen, och Hamas har tydligt deklarerat att en en-statlösning inte är ett alternativ.

Oavsett en- eller två-statslösning, och det är inte vår sak som utomstående att diktera – en lösning måste till.


En tidigare version av texten har publicerats i Svenska Jerusalemföreningens tidskrift, december 2015.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>