Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Feb 6th, 2018

Regeringen kritiserar våldet i Iran

Nu har säkerhetsrådet diskuterat den senaste utvecklingen i Iran. I sitt anförande fördömde Sverige den oproportionerliga våldsanvändningen.

Yazd, Iran

De senaste dagarna har Sverige fört intensiva diskussioner med säkerhetsrådets medlemmar samt med EU om hur Iranfrågan bäst ska hanteras. Särskilt viktigt har det varit att ha samma linje inom EU vad det gäller Iran.

För Sverige har det hela tiden varit viktigt att ha alla alternativ på bordet. Regeringens resonemang har handlat om att göra det som bäst gynnar de goda krafterna i Iran och som ger bäst resultat.

Sverige var bland de första länderna att kommentera och kritisera våldet mot demonstranterna i Iran och inskränkningarna av internet. Iran är i behov av reformer. Yttrandefriheten och rätten till att delta i fredliga sammankomster är mycket viktiga mänskliga rättigheter i ett demokratiskt och fredligt samhälle och en förutsättning för demokratisk utveckling. Regeringen kommer att fortsätta visa att man ser och hör människors längtan efter såväl ökad frihet som bättre levnadsstandard i Iran.

Sverige för fram dessa budskap i våra löpande kontakter med Iran, både i Stockholm och i Teheran, inom EU, FN och i andra relevanta fora.

About the Author