Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Nov 1st, 2016

Regeringen ökar stödet till Iraks befolkning

Regeringen planerar att ge ytterligare nära 90 miljoner kronor i bistånd till områden som befriats från Daesh. Samtidigt inleds arbetet med en ny flerårig biståndsstrategi för Irak.

– Det är oerhört viktigt att snabbt komma in med hjälp för att fylla det vakuum som annars lätt uppstår. Människor som levt under Daesh terrorgrepp måste få möjlighet att skapa sig en framtid där de kan leva ett värdigt liv utan hot och våld. Förhoppningsvis bidrar insatserna till att många av dem som tvingats fly till andra delar av landet så snart som möjligt kan återvända hem, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Valuta, irakisk Dinar. Källa: goo.gl/aVIuNy

Valuta, irakisk dinar. Källa: goo.gl/aVIuNy

Offensiven för att befria Iraks näst största stad Mosul, Daesh viktigaste kvarvarande fäste i landet, inleddes för drygt en vecka sedan. Daesh framfart i Irak har fått enorma konsekvenser för civilbefolkningen och resulterat i en stor mängd internflyktingar. Förstörelsen i de städer de lämnat efter sig är omfattande. För att stärka och stabilisera områden som befriats från Daesh planerar Sverige att ge ytterligare nära 90 miljoner kronor till UNDP:s stabiliseringsmekanism (Funding Facility for Immediate Stabilization), där Sverige i egenskap av stor givare också sitter i styrkommittéen. Behoven i dessa områden är stora och insatserna omfattar bland annat att laga vatten- och avloppssystem, reparera kliniker och skolor, öka tillgång till elektricitet och skapa jobbmöjligheter.

Samtidigt påbörjas nu arbetet med att ta fram en ny femårig biståndsstrategi för Irak. Beslutet om att fasa ut den tidigare biståndsstrategin togs av den förra regeringen med motiveringen att Irak var ett medelinkomstland. Utvecklingen har sedan dess förvärrats kraftigt med pågående väpnad konflikt mot Daesh, ökad politisk instabilitet och religiösa motsättningar, kränkningar av mänskliga rättigheter och en försämrad humanitär situation.

– Utvecklingen i Irak är djupt oroande och landet är i stort behov av nationell försoning och långsiktig stabilisering. Omvärlden får inte upphöra med stödet till Irak eller falla i fällan att enbart fokuserar på akuta insatser. Vi måste orka göra både och, hjälpa här och nu liksom stödja en demokratisk och inkluderande utveckling, säger Isabella Lövin.

Sida kommer att ges i uppdrag att ta fram ett underlag till strategi och avsikten är att den övergripande inriktningen kommer att vara på freds- och statsbyggnad och jämställdhet där Sverige anses ha ett tydligt mervärde. Strategin planeras sjösättas i mitten av 2017 och omfatta omkring 130 miljoner om året.

Sverige är också en av de stora humanitära givarna till Irak. Det riktade humanitära stödet för 2016 uppgår hittills till omkring 155 miljoner kronor. Under de senaste veckorna har Sida beslutat om att skjuta till över 12 miljoner kronor till insatser i Mosulområdet.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>