Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Dec 1st, 2016

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade igår förslag till åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen (lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

– Kombinationen av flera år av för lågt bostadsbyggande och rekordmånga asylsökande förra hösten gör att det är en stor utmaning för kommunerna att klara mottagandet. Många kommuner anstränger sig dock hårt för att klara av sina åtaganden. Det är oacceptabelt om några kommuner väljer att överlåta sin del av ansvaret på andra kommuner, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och fortsätter:

– Bosättningslagen gäller och ska tillämpas i förhållande till alla kommuner utan undantag. Regeringen är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att lagen ska följas, till exempel sanktioner. Regeringen kommer ha en fortsatt nära dialog med kommunsektorn för att underlätta bostadsförsörjningen.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>