Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Jul 30th, 2020

Regeringen vill främja demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet

Inskränkningar av demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten blir vanligare i världen. Därför har regeringen nu beslutat att fokusera särskilt på dessa problem när en ny strategi för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet ska tas fram.

Under senare år har inskränkningar av det demokratiska utrymmet blivit allt vanligare i världen och den negativa utvecklingen omfattar även vissa av länderna på västra Balkan och Turkiet. Det är inte bara negativt för de drabbade länderna, utan också för EU och för Sverige.

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Utvecklingen i delar av västra Balkan och i Turkiet är oroande. Att genom det svenska biståndet och vårt politiska samarbete i regionen bidra till att bryta den trenden är därför en viktig prioritering, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige är en av de största givarna i regionen och det svenska stödet kompletterar EU:s arbete i regionen på områden där Sverige har särskild kompetens. Flera svenska myndigheter deltar i reformsamarbetet och bidrar till att bygga breda och långsiktiga relationer mellan Sverige och regionens länder.

Det ligger i Sveriges intresse att fortsätta att samarbeta med dessa länder för att bidra till en mer demokratisk utveckling där rättsstatens principer och mänskliga rättigheter står i fokus.

– Ett starkt EU är beroende av att demokratin utvecklas i hela Europa. Därför ser jag allvarligt på att demokratin rullas tillbaka i delar av västra Balkan och i Turkiet. En positiv demokratisk utveckling på Balkan och i Turkiet är inte bara viktig för ländernas medborgare, utan också för EU:s säkerhet, säger Peter Eriksson.

Därför ger regeringen nu Sida, Svenska Institutet (SI), Folke Bernadotteakademin (FBA) och generalkonsulatet i Istanbul i uppdrag att föreslå vad som kan uppnås under en ny strategiperiod 2021-2027 inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser, inkluderande ekonomisk utveckling samt fredliga och inkluderande samhällen.

About the Author