Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Nov 11th, 2016

RFSU får bidrag för att förbättra den sexuella hälsan hos kvinnor med migrantbakgrund

RFSU får drygt 1,8 miljoner kronor redan nu under 2016 för att arbeta riktat med att förbättra den sexuella- och reproduktiva hälsan hos kvinnor med migrantbakgrund. Det beslutades på regeringssammanträdet 10 november.

Genom projektet ska RFSU också sprida kunskaper om sexuella- och reproduktiva rättigheter till samma målgrupp.

– Idag har vården svårare att nå vissa grupper än andra, inte minst i frågor som rör den sexuella- och reproduktiva hälsan. RFSU:s projekt kan ha en central roll för att skapa bättre kunskap på det här området och i förlängning nå fler. Det är en viktig del i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

RFSU avser att utifrån de kunskaper som projektet genererar fortsätta arbetet i att bättre nå fler målgrupper inom Sverige när det kommer till sexuell- och reproduktiv hälsa. Kunskaperna från projektet och kännedom om materialen ska spridas vidare till personal inom vård och omsorg samt andra aktörer som möter målgruppen i frågor som rör sexualitet.

Folkhälsominister, Sjukvårdsminister och Idrottsminister Statsråd Gabriel Wikström Socialdepartementet

Folkhälsominister, Sjukvårdsminister och Idrottsminister
Statsråd Gabriel Wikström
Socialdepartementet

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>