Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Jan 26th, 2017

Samarbete för att klara flyktingkrisen

I Norrköping pågår just nu konferensen Welcoming Refugees som samlar 160 deltagare från 15 länder med syfte att utbyta kunskap och erfarenheter om hur vi kan uppnå ett humant flyktingmottagande och en bättre integration.

– De flesta inser att alla vinner på att kommuner och länder samarbetar för att klara flyktingkrisen. Samtidigt går utvecklingen i motsatt riktning. Jag hoppas den här konferensen kan påminna om behovet av samverkan. Dessutom hoppas jag att vi kan lära av varandra när det gäller det konkreta integrationsarbetet lokalt, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Konferensen Welcoming Refugees vill bidra till en känsla av tillförsikt inför flyktingmottagande och känna trygghet med hur vi får in nyanlända i skola, arbete och i samhället.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) besökte konferensen under torsdagen. Statsrådet talade om hur man kan möta upp nyanlända och skapa möjligheter in på arbetsmarknaden.

Lisa Pelling, Lars Stjernkvist (S), Ylva Johansson (S) Foto: Norrköpings kommun.

– Det krävs att alla kommuner i Sverige är med och tar ansvar för ett rättvist fördelat flyktingmottagande. Skolan står inför stora utmaningar. 8 procent av Sveriges gymnasielever kom 2015. Därför måste vi ge rätt förutsättningar till skolorna för att kunna möta upp nyanlända på bästa sätt. Vi vet att kombinationen utbildning och arbete fungerar, säger Ylva Johansson (S).

Hjärtat i konferensen är de workshops som deltagarna ingår i. Förhoppningen är att konferensen kan leda till bredare kunskap och förståelse och en förhoppning om ett mer rättvist fördelat flyktingmottagande mellan länderna.

Källa: Norrköpings kommun

About the Author