Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Jul 4th, 2015

Ship To Gazas aktion – Misslyckad eller lyckad?

Drygt en vecka efter att Israelisk militär på internationellt vatten boardat det svenska fartyget från Ship To Gaza och tagit samtliga ombord till fånga är dessa inte släppta och omvärlden har reagerat starkt.
För trots att den så kallade frihetsflottan inte nådde sitt uttalade mål, Gazas hamn, måste man ändå säga att ickevåldsaktionen blev lyckad.
Att jobba med ickevåld och civil olydnad handlar inte alltid om att nå det uttalade målet utan lika ofta om att ta det kommande straffet för sin aktion.

dreamstime_s_30146010_s

Det var inte länge sedan jag skrev om situationen i Gaza en artikel om The Carter Center, den oberoende och neutrala organisation som tagit på sig att vara medlare mellan Hamas och omvärlden.
Medarbetare vid denna organisation bekräftade att situationen blir allt mer desperat i området och att en ny konflikt är att vänta om ingenting händer. Trots det, har ingenting skett i området.

Israel valde i samband med att det svenska fartyget var på väg att bjuda in journalister till en pressträff och berätta hur bra allt står till på Gazaremsan. Det är bara det… att dricksvattnet är fortfarande på väg att ta slut, inget cement kommer in för att bygga upp skolor och bostäder och arbetslösheten ligger på över 50 procent.

Dessa omständigheter tycker alltså Israels högsta stab är detsamma som att läget är bra inne i Gaza, ett område de enligt dem själva inte ockuperar längre men som inte får ha fri handel, inte ens till sjöss där det inte finns något som skulle hindra, om Gaza nu inte är ockuperat, att ha fri passage till och från hamnen?

Det finns mycket jag skulle kunna skriva om det här. Jag skulle kunna skriva om företeelsen att boarda ett fartyg under annan nations flagg på internationellt vatten. Jag skulle kunna skriva om Israels kontroll över de frivilligorganisationer som försöker jobba för fred i området. Jag skulle kunna radda upp allt som Israel gör som faktiskt bryter mot inte bara internationell lag, utan också mot mänskliga rättigheter, krigslagar, barnkonventionen och andra dokument som Gud och hans faster skrivit de senaste åren. Men jag tänker inte beröra det i den här krönikan.

Som utbildad inom ickevåldsföreteelsen kan jag dock konstatera att Ship To Gazas aktionen känns ovanligt lyckad. De har inte kommit i hamn vid de senaste försöken utan blivit stoppade av israelisk militär, nu senast till och med på internationellt vatten.
Ship to Gazas last var egentligen inte särskilt stor men vid de flesta ickevåldsaktioner och aktioner i civil olydnad är det inte det uttalade målet alltid som gör aktionen lyckad. De flesta ickevåldsaktioner har det outtalade målet att få omvärlden att öppna sina ögon för situationen och aktionen i stort. Att reagera. Att få de man kämpar för att inse att de inte står ensamma. Att det finns någon där som anser att det är värt att kämpa för dessa. Sett ur detta perspektiv blev Ship To Gaza Swedens senaste aktion lyckad.

Omvärlden öppnar sakta ögonen, så pass mycket att Israel kände sig tvingade att bjuda in till en pressträff om hur bra situationen är i Gaza. Efter att Israel har boardat båten på internationellt vatten, har kritiken, från flera delar av västvärlden, inte låtit vänta på sig.

Flera krönikor efter detta beteende har handlat om hotet från just Israel.
Kan Israel bli ett reellt hot mot oss och är det här med att boarda båtar på internationellt vatten ett första försök till att utvinna ett större territorium eller vad är – egentligen – Israels baktanke till att verka på internationellt vatten?

Jag ställer mig neutral i frågan. Att det föreligger ett reellt hot mot Israel som stat tror jag alla kan vara överens om. Det bekräftas om inte annat av att terroristattackerna minskat till nästan noll sedan muren byggdes. Alla stater måste få skydda sig själva, men dock ska detta göras inom sina egna gränser och inte på andra territorium, detta enligt internationell lag.
Hotet mot Israel gör inte att Israel har rätt att ta sig friheten att bygga murar på andra nationers mark, att verka på internationellt vatten eller att behandla ett folkslag, i det här fallet palestinierna, som judarna blev behandlade innan det andra världskriget bröt ut.

Just därför är ickevåldsaktioner som de som Ship To Gaza bedriver så enormt viktiga, att få omvärlden att öppna ögonen för hur situationen egentligen ser ut. Att få omvärlden att inse att det här finns en orättvisa utan dess like och att få omvärlden att reagera på hur absurd situationen egentligen blir när en stat är så benägen att kontrollera en annan stat att de till och med är kapabla att ge sig ut på jakt på internationellt vatten. Att tro att Ship To Gazas senaste aktion är ett misslyckande är att inte veta, att inte förstå ickevåldsaktörernas största mål med sina aktioner.

I en tid med mer och brutalare våld från både stater och enskilda grupper kan läran om ickevåldet vara vägen till fred.

Fler av liknande aktioner gör att omvärlden öppnar ögonen mer och mer och då har man lyckats med det man är ute efter.

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>