Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Aug 15th, 2021

Sionismens historia

Judarna har förtryckts och förföljts i flera tusen år. På 1800-talet formades, som ett resultat av detta en rörelse, Sionismen, där man hade som mål att återvända till Sion, som också betyder Jerusalem. Idén var att bilda en egen judisk stat som skulle innebära ett slut på diasporan, livet i exil. Ett sätt att enligt en av förgrundsgestalterna inom sionismen, Theodor Herzl,  rädda judarna från förtryck och antisemitism.

Antisemitism innebär hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa. Redan under medeltiden attackerades judar av kristna kyrkan.

Theodore Herzl

Inom ramen för sionisternas mål låg också strävan att sekularisera samhället, att göra arbetet grunden för den nya judiska staten istället för religionen,  judendomen. 

Herzl var under en lång tid övertygad om att judarna skulle undvika problem om de assimilerade sig i de länder de var bosatta i. Dock kom hans livserfarenhet att få honom på andra tankar så småningom.

Ordet assimilation, eller assimilering, används för att beskriva hur en person eller grupp från en kulturell minoritet överger sin kultur, sin historia och sitt språk för att passa in i majoritetssamhället. Assimilering kan ske genom en människas fria val, eller genom att samhället tvingar dessa personer att anpassa sig i samhället.

Sverige hade en assimilationspolitik fram till mitten av 1970-talet. Från samhället och statens sida ansågs det bästa vara om personer som kom till Sverige övergav sin kultur och språk, för att bli en del av det svenska samhället. Men 1975 skrotades assimileringspolitiken och istället började staten tala om en integrationspolitik.

Theodor Herzl levde och verkade på 1800-talet i Tyskland och var  doktor i juridik vilket han inte blev långvarig inom utan istället valde han rikta in sig på mer kreativa uttryck såsom att skriva krönikor och underhållande pjäser för teatern. Han jobbade från 1892 på en dagstidning  i Wien och blev korrespondent i Paris för samma tidskrift.

En illustration från 1493 som hävdar att judar mördade kristna barn och använde deras blod i vin och matzah.

Under denna tid drog han slutsatsen att fenomenet antisemitism utnyttjades internationellt för att avleda missnöjda massors uppmärksamhet från reella problem som fanns i olika samhällen och nationer. Att judarna använts som syndabockar var inget nytt, och att aktivt arbeta för att få till ett verkligt hemland för judarna, en fristad, där de verkligen kunde känna sig välkomna såg han som lösningen på judediskrimineringen.

Han utvecklade ett utkast för hur man skulle kunna verkställa en sådan nation och vände sig till en väldigt rik familj vid namn Rothschild som under 1800-talet etablerat ett bankimperium i Europa. Skissen offentliggjordes fyra år innan sekelskiftet 1900 vid namn Judestaten. Här beskrev han hur staten skulle formas och fungera.

Delegaterna vid den första sionistiska kongressen, som hölls i Basel, Schweiz (1897).

Herzl sökte pengar till sitt projekt hos olika potentiella bidragsgivare. Storbritannien föreslog 1903 att sionisterna skulle få en del av Uganda för att skapa en judisk stat. Han vände sig dessutom till både påven och den dåvarande osmanska sultanen samt Tysklands kejsare, där med måttlig framgång. 

Herzl skapade, år 1897, den sionistiska världsorganisationen där gemensamma mål om en judisk nation stod i fokus.

200 representanter deltog vid den första historiska konferensen där judar från världens alla hörn hade samlats. Dessa hölls sex gånger under hans livstid och grundade sionistiska institutioner som existerar än i dag.

Symbolen som användes vid den första sionistiska kongressen.

Medlemmarna i kongressen var mycket tveksamma till att ta emot Uganda som en gåva från britterna för ändamålet att skapa en judisk nation. Även Argentina kom på tal men 1905 beslöt den sionistiska världsorganisationen att enbart Palestina var aktuellt som ett tänkbart nytt rike för judarna. Ett år efter avled Herzl vid 44 års ålder.

Medlemskort från kongressen 1897.

För Herzl var det viktigt att judarna fick en modern och upplyst stat. Han ansåg att idén var genomförbar eftersom många judar var så urless på sin situation och hade motivationen att skapa en förändring, samt att det också skulle gå att få stöd från länder som hade en stor judisk befolkning eftersom det indirekt löste deras inrikesproblem med antisemitismen om judarna flyttade bort därifrån till sitt egna land. Slutligen, var judarna så pass högutbildade och kompetenta i samlad skara att det var realistiskt att tänka tanken att man i praktiken skulle ha möjlighet att genomföra planen om att upprätta en egen stat dit alla judar är välkomna.

fortsättning följer….

About the Author