Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Jun 2nd, 2015

Slaktmetod torde vara en ickefråga för köttätare i dagens sekulära Sverige

De flesta svenskar ser sig själva som stora djurvänner och Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagar. Därför blir andra religioner och då framförallt de andra abrahamitiska religionerna ofta hårt kritiserade för sitt sätt att handha djur och främst i ledet går ofta diskussionen om svensk slakt kontra framförallt halalslaktat kött. Flera grupper och sidor i sociala medier uppvisar en stor okunskap om vad detta verkligen handlar om. Kanske är det så att ska man skrika högst ska man städa framför sin egen dörr först?

DSC_2403_s

Först och främst – för att utreda de missförstånd som finns om kosher och halal – vad ÄR detta för något i ordens rätta bemärkelse?

Halal är när köttet är slaktat på muslimskt vis. Halal innefattar inte bara slakt utan är ett ord som används inom vardagen när saker och ting är rena enligt religionen islam. Motsatsen till halal är haram, det är till exempel haram att äta griskött eller att ha utomäktenskapligt sex om man ska följa Koranen. Halal och haram används alltså i betydligt fler sammanhang än hur köttet är slaktat och är inte ett namn på kött som är slaktat på ett visst vis.

För att vara halal ska djuret vara ostressat och vänt mot Mecka när man slaktar, det ska inte behöva se andra djur och innan slakten ger man det vatten. Slaktaren säger en vers på arabiska för att tacka Gud för djuret innan hen drar ett snabbt snitt genom halsen vilket görs för att det ska tömmas på blod så snabbt som möjligt.

Kosher som konstigt nog inte alls är lika omdebatterat som halal i sociala medier, trots att det kosherkött som säljs i Sverige alltid är importerat då det inte är tillåtet innan slakten att bedöva djuret, är när köttet är slaktat enligt judendomens ritualer. Även judarna slaktar sitt kött genom skäktning och även ordet kosher används inom fler områden än just om mat och betyder rent allmänt att saker är godkända enligt det regelverk som används bland annat för mat inom judendomen. Färskt kosherkött hittar man som sagt inte i Sverige, däremot finns det en hel del andra livsmedel som är märkta med kosheremblemet, således är alltså inte heller kosher namnet på själva slakten.

Oavsett hur djuret slaktas ska det inte lida i onödan

För all slakt strävar man efter att inte stressa djuret eller låta det lida i onödan. Inom både kosherslakt och halal regleras detta inom respektive religions heliga skrifter. I Sverige är det lagboken som reglerar hur slakt ska gå till för att tillfoga djuren så lite lidande som möjligt, men svensk lag har faktiskt inte de restriktiva lagar som de andra religionerna har för att inte låta djur lida i onödan. Inom islam och judendomen tar man förutom det sätt man anser vara det mest hänsynsfulla för att avliva djuret även hänsyn till djurets artfränder när det kommer till att inte stressa upp dessa eller låta dem lida i onödan. I Torah finns det till och med en text där det uttryckligen förbjuds att slakta djur i deras föräldrars åsyn och det är inte heller förenligt med halalslakt att slakta djuren så de ser varandra. Respekten för djuret följer med till matbordet inom judendomen, det är inte förenligt enligt kosher att servera kött med mejeriprodukter eftersom man inte ska ta ett liv i onödan och mjölken bildas just för att föda ett djur så det överlever och blir starkt. De rättrogna judarna serverar därför aldrig kött och mejeriprodukter ihop då man anser att det är en förolämpning och extra grymt mot djuret.

Ett rätt lagt snitt gör att djuret förlorar smärtan direkt då blodet inte kommer upp i hjärnan så denna kan skicka ut smärtsignaler. Snittet gör också att det inte tar mer än någon sekund för djuret att förlora sitt medvetande. Detta enligt undersökningar där man bland annat har undersökt djurets smärtsignaler inom halal och kosherslakt samt vanlig slakt som vi gör i Sverige. Professor Wilhelm Schulze vid universitetet i Hanover gjorde en undersökning där man mätte olika substanser för smärta i dödsögonblicket mellan djur som blev bultade och djur som slaktades genom halal och kosher vilket visade att de djur som blev bultade visade upp betydligt högre grad av smärta just i bultögonblicket än vad de djur som avlivades genom skäktning gjorde under hela proceduren. Det ska dock sägas att det även finns viss forskning som motsäger detta, men hur det än är med den saken är frågan om vi svenskar är så mycket bättre? Vem har rätt och vem har fel? Finns det ett humant och etiskt korrekt sätt att avliva ett djur på, egentligen? Hur vet vi att vårat sätt tillfogar mindre lidande än en korrekt utförd skäktning när det till och med finns forskning, gjord här i Västvärlden, som säger annorlunda?

Knapp skillnad mellan svenskslaktad halal och svenskslaktad ickehalal

Vad är skillnaden mot svensk slakt?

Om den utförs i Sverige – faktiskt egentligen ingen alls. I hela EU gäller att djuren ska vara bedövade vid slakt. Däremot kan medlemsländerna själva välja om detta även ska gälla vid rituell slakt eller inte. I Sverige har vi inget undantag från den regeln, alla djur ska bedövas här innan man tömmer på blod. Det innebär att även de djur som i Sverige är slaktade enligt halal är bedövade. Förutom det att djuret inom halal ska vara ostressat och avslappnat, erbjuds vatten, läggs mot Mecka och någon har läst en bön och tackat Gud för maten är det faktiskt ingen skillnad hur djuren slaktas här. Man kan givetvis diskutera om det är rättfärdigat att äta kött som är välsignat av en annan religion än den man själv tillhör, detta torde dock vara en ickefråga för en köttätande, sekulär svensk. Faktum är att du kan ha ätit kött som är halalslaktat i Sverige men inte har någon märkning – det finns slakterier där hela byggnaden välsignas enligt halal som slaktar både och.

Städa framför egen dörr först

Hur går det då till i Sverige när det kommer till avlivning för mat?

Många grisar gasas till omedvetande med koldioxid innan de avblodas vilket kan ge upphov till stor stress då det även för människor är en mycket obehaglig upplevelse innan man till slut somnar. Vid slaktning av grisar är inte ens judar eller muslimer inblandade då dessa inte äter griskött och EU avråder skarpt från att använda sig av koldioxidgasning som bedövningsmetod för att den inte anses humant men i Sverige används den alltså på grisslakterier ändå.

Eftersom metoden dessutom är osäker och kan göra att grisar kan vara vid medvetande upp till en minut extra efter gasningen och då plågas, torde det rimligen inte vara ett dugg bättre än att skäkta direkt.

Enligt Djurens Rätt och vittnesförelägganden förekommer det att grisarna är vid medvetande när man tömmer dem på blod och på grund av tidsbrist hinner man då inte gasa om och resultatet blir därefter.

Koldioxidmetoden används också för höns och kycklingar. Kycklingar av hankön som inte duger till avlivar man dessutom, levande, i köttkvarnar när de är dygnsgamla, detta sker på de flesta större hönserier idag. Är det ett humanare sätt än skäktning? Kanske, det är ju i alla fall det svenska sättet.. Eller?

Är svensk jakt bättre än slakt?

Vi kan också dra paralleller till svensk jakt. I Sverige finns det en lång tradtion av jakt och vi har runt 300.000 människor som löst jaktkort. Svensk jakt är en folkrörelse där jägarna också bidrar till en fantastisk viltvård. Dock går det inte att komma ifrån att djuret definitivt inte är bedövat när det skjuts och tre av fyra älgar ramlar inte ihop och dör direkt. Lidandet för ett skjutet djur kan bli långt, inte sällan får jägaren skicka ut en hund att följa efter älgen tills dess att den slutligen faller. Självklart, om man ska klaga på avlivning, är det inte ett dugg mer rättfärdigat än att avliva ett djur, bedövat eller ej, via skäktning.

Slakt, och kanske framförallt den industriella slakten, är brutal oavsett metod. Mår man dåligt över att djur avlivas för mat bör man överväga att bli vegetarian. Den svenska djurhållningen är trots ganska stränga regler inte särskilt mycket djurvänligare än många andra länders. Många tycker det är trevligt att titta på kosläppet på våren för att kossorna är så glada, att samma kor stått inne i sju månader och bara fått röra sig fram och tillbaka till mjölstationerna tänker man inte på. Tacka sjutton att kon är lycklig när den kommer ut på gräs.

Kanske är det så att det faktiskt inte finns något sätt att handha och avliva djur för matproduktion som är etiskt korrekt? Vill man äta kött får man kanske inse att ingen metod är mer human än den andra utan istället fokusera på att köpa kött från djur som har haft det så bra som möjligt i sitt liv?

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se

Displaying 5 Comments
Have Your Say
 1. gunnar nordlöf says:

  Hur du än vrider och vänder på problemet så gäller svenska lagar i Sverige. Om du först skjuter och sedan avblodar, så är det tydligen den enda skillnaden att man läser en bön och vänder djuret mot Mecka än vanlig “konventionell” svensk Slakt?

  • Maria Lindström says:

   Slakt är ingen vacker historia oavsett hur den går till. Att anse att det är okej att skjuta en älg, där älgen kan få gå många sekunder innan den dör och lida, eller ett snabbt snitt där djuret tappar medvetandet inom en sekund tycker jag egentligen inte spelar någon roll, det är dubbelmoral att kunna äta det ena men inte det andra. Självklart gäller svenska lagar i Sverige – men frågan är dock hur dubbelmoraliska de blir när det gäller sådana här saker? Är verkligen svensk jakt ett så mycket bättre sätt att avliva ett djur än andra metoder? Vad gäller den svenska slakten som bedrivs inom industrin är som sagt den enda skillnaden att djuret är vänt mot Mecka och Gud är tackat för maten. Idag har en hel del slakterier sina slaktbås vända mot Mecka och imamer som har välsignat hela slakteriet, vilket innebär att alla de djur som slaktas på det slakteriet skulle kunna ha halalstämpeln på sig. Du vet därför troligen inte ens om huruvida biffen du äter på söndagen är halalslaktad eller inte.

 2. erawqice says:

  hydroxychloroquine buy chloroquine otc

 3. vistixpxlj says:

  how to get hydroxychloroquine hydroxychloroquine dose

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>