Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Feb 11th, 2017

Stäng inte fler dörrar för människor på flykt

USA:s beslut att på obestämd tid stoppa allt mottagande av flyktingar från bland annat Syrien utgör ytterligare ett hårt slag mot de människor som idag flyr från vår tids grymmaste krig.

Drygt femtio internationella biståndsorganisationer i Jordanien går nu tillsammans ut och varnar för konsekvenserna av Trumpadministrationens beslut. De syriska flyktingarna i Jordanien är bland de som drabbas hårdast av USA:s flyktingstopp. Individuell Människohjälp är en av dem som ställer sig som medlem i Jordaniens internationella forum för civilsamhällesorganisationer bakom uttalandet.

Inom Individuell Människohjälp känner man stor oro för de konsekvenser som flyktingstoppet får för de människor som direkt påverkas av beslutet, men också för vad det kan innebära för det internationella systemet för vidarebosättning av kvotflyktingar.

Behovet av stöd till flyktingar och migranter över hela världen har aldrig någonsin varit större. Genom kvotflyktingsystemet garanteras några av de mest utsatta flyktingarna i världen skydd i nya länder. Även om systemet omfattar en liten del av det totala antalet flyktingar globalt är det helt nödvändigt för att avlasta de länder, däribland Jordanien, som välkomnar den överväldigande majoriteten människor på flykt. USA:s vidarebosättningsprogram har hittills gett skydd till 12 procent av de 130 000 syriska flyktingar som på det sättet erbjudits trygghet i ett nytt land.

USA:s totalstopp följer på en lång rad andra politiska beslut, också i Sverige och inom EU, som begränsat flyktingars möjlighet till skydd i säkra mottagarländer.

– Beslutet innebär ytterligare ett hårt slag för de människor som sitter fast i en ohållbar flyktingsituation. De ser nu hur dörr efter dörr stängs i ansiktet på dem. Hoppet om ett liv i säkerhet är det som bär människor på flykt. När det hoppet tas ifrån dem ser vi direkta negativa hälsoeffekter. Inte minst barnen drabbas oerhört hårt, säger Jenny Oskarsson, Individuell Människohjälps regionchef i Mellanöstern.

Foto: Donald J. Trump. Källa: Wikipedia.

Jordanien är för tillfället värd för 650 000 registrerade syriska flyktingar. Situationen har inneburit ett oerhört hårt tryck på det jordanska samhället. Internationella åtaganden för att avlasta länder i Syriens närområde är därför helt nödvändiga för att inte de nationella samhällssystemen ska kollapsa. I Jordanien har exempelvis skolorna tvingats införa två skift för att ge alla barn utbildning. Andra samhälleliga funktioner som exempelvis sjukvård är hårt ansträngda.

– Alla länder måste ta sitt ansvar, såväl Sverige, EU som USA. Vi mäter framgången i vår migrationspolitik i form av minskade volymer, men bakom dessa siffror finns människor som istället för att få skydd nu tvingas fortsätta leva under extremt utsatta förhållanden i konfliktzoner och flyktingläger, eller ge sig ut på livshotande resor över Medelhavet, säger Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.

Foto: Generalsekreterare för Individuell Människohjälp, Ann Svensén. Källa: Individuell Människohjälp

Individuell Människohjälp oroas nu över att Trumps beslut om totalstopp för även de mest utsatta flyktingarna kan leda till att fler mottagarländer fattar liknande beslut. Flera europeiska länder står redan idag utanför kvotsystemet, och många har infört regler som kraftigt begränsar också asylinvandringen. Även om det råder bred parlamentarisk enighet i Sverige om att utöka antalet kvotflyktingar så har flera partier i riksdagen lanserat förslag som i praktiken skulle innebära ett totalstopp för all asylinvandring till Sverige.

– Den kapplöpning mot botten som vi inom civilsamhället har varnat för är sedan länge ett faktum. Den måste nu hejdas. Vi behöver ett internationellt ledarskap som möter upp USA:s försök att torpedera kvotflyktingsystemet. Sverige kan bidra genom att ytterligare utöka antalet kvotflyktingar. Men lika viktigt är att upphäva den tillfälliga lag som låser fast människor i flyktingläger genom att inskränka rätten till familjeåterförening, säger Ann Svensén.

Källa: Individuell Människohjälp

About the Author