Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Nov 20th, 2017

Status Quo som chimär

Det är en sakligt och personlig betraktelse, upplevt på plats i det ockuperade Palestina. Berättad med eftertanke och reflektioner kring politik, etik och solidaritet. Med sin bok ”Status Quo?” levererar Matts Mattsson en läsvärd beskrivning av en av vår tids längsta konflikter.

Sublimeringens konst – att utveckla förmågan att förtränga obehag – är det som enligt den israeliska författaren David Grossman bidrar till att vi vare sig ser eller förstår ockupationen av palestinska områden.

Matts Mattsson levererar med sin bok ”Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel” (Daidalos 2017) en motsats till denna konst.

1965, två år innan Sexdagarskriget bröt ut, arbetade Matts Mattsson som volontär på kibbutzen Hulata i norra Israel. Femtio år senare återvänder han som ekumenisk följeslagare till det ockuperade Betlehemområdet. Mattsson betraktelser fyller de stora skeendena i den långa konflikten med innehåll och väver samman historien med nuet och individuella öden, brustna drömmar och vardaglig realitet under ockupation.

Matts Mattsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, har tidigare arbetet med och skrivit om lokal demokrati och aktionsforskning, och det återspeglas i boken. En stor behållning är därför delarna som behandlar hur ockupationens vardag formar ett kreativt icke-våldmotstånd i det palestinska samhället. Även olika människorättsgruppers strategier lyfts fram på ett bra sätt.

Det är bland annat därför jag kan rekommendera boken, inte minst eftersom den är ett bra komplement till litteratur om konflikter i världen i allmänhet och den om Israel-och Palestinakonflikten i synnerhet.

En berättelse som fastnar handlar om Omar som tvingas använda en grävd tunnel för att komma till och från sitt hus. Det ligger på ”fel sida” av muren som omgärdar Västbanken och på det område israeliska myndigheter kallar ”utvidgade Jerusalem”. Här får Omar och hans familj inte vistas utan speciella tillstånd. Ockupationsmakten hotar att demolera huset och vill att han ska flytta till den ”palestinska sidan”. Men Omar vägrar eftersom marken och huset har tillhört familjen i generationer.

Det här är en Apartheidliknande tillvaro där absurditet blandas med lika stor del tragik. Vad är egentligen alternativet för Omar och hans familj, förutom att tvingas fly?

Och så till titeln, ”Status Quo?”. Matts Mattsson menar att uttrycket har återkommit med jämna mellanrum under den långvariga konflikten, inte minst efter 1967 års ockupation av Västbanken. Allt för att ge sken av att tillvaron verkar stå stilla här.

Ingenting kan vara mer felaktigt, konstaterar han krasst.

Vem bryr sig längre om att palestinierna alltjämt förnedras av israelisk militär, får sina olivträd nerhuggna, hus demolerade och marken stulen för att kunna bereda vägen för än mer israeliska bosättare? Det ger inte längre några rubriker och folkrätten har tagit time-out.

Sublimeringskonsten biter sig fast. Det visar Matts Mattsson med tydlighet.

About the Author

- Freelance Journalist.