Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Nov 14th, 2020

Stridande parter måste ge humanitära aktörer tillträde

Civilbefolkningen i Tigray-regionen i Etiopien har drabbats hårt av de strider som bröt ut förra veckan. Läkare Utan Gränser vårdar skadade i angränsande Amhara-regionen. Audrey van der Schoot, ansvarig för insatserna i landet, kräver tillträde till de drabbade områdena och kommenterar situationen.

– Vi är väldigt oroliga för människorna som bor nära de områden som drabbats av våldet i Tigray och angränsande regioner. Vi uppmanar de stridande parterna att trappa ned konflikten, visa respekt för människors liv och skydda civil infrastruktur.

Läkare Utan Gränsers team i angränsande Amhara-regionen vårdar de skadade. Eftersom kommunikationsnätverken inte fungerar är det svårt att avgöra exakt hur många som skadats och/eller dödats. Tillsammans med lokala sjukvårdsinrättningar har organisationen hittills gett vård till fler än 200 skadade.

Redan innan konflikten eskalerade var hundratusentals invånare i Tigray-regionen, liksom runt 100 000 flyktingar i regionen, beroende av humanitär hjälp. Van der Schoot är väldigt oroliga att dessa människor inte kommer att ha tillgång till sjukvård på grund av de pågående militärinsatserna.

– Konflikter kommer att tvinga ännu fler på flykt. Konsekvenserna av konflikten kan bli katastrofala. Situationen i Etiopien är redan ytterst svår med flera pågående kriser: våld mellan olika grupper i flera regioner, människor på flykt, översvämningar, en invasion av ökengräshoppor och coronapandemin.

– Vi fortsätter med alla våra medicinska och humanitära insatser i Etiopien. Vi fortsätter vårda de som skadats i den senaste konflikten och följer hur den humanitära situationen utvecklas. Inom Läkare Utan Gränser kommer vi att göra allt vi kan för att ge sjukvård till de drabbade.

Människor måste få möjlighet att söka vård anser Van der Schoot och det måste vara behoven som styr; han uppmanar de stridande parterna att ge humanitära medicinska aktörer tillträde till de områden som är drabbade av konflikten.

About the Author