Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Sep 24th, 2017

Suicid och suicidförsök bland ensamkommande unga

#vistårinteut är ett yrkes- och volontärnätverk som består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar.  Nätverket jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. 

Sedan januari 2017 och fram tills idag har organisationen fått kännedom om över hundra suicidala ensamkommande unga som gjort allvarliga självmordsförsök. Det faktiska antalet självmordsförsök är omöjligt att räkna men flera av de unga har gjort upprepade försök. Det är mycket svårt att få information och därför gör vi antagandet att det finns ett stort mörkertal. 

Under februari och mars gjordes cirka femtio självmordsförsök. Det stora antalet kan kopplas till tvångsutvisningarna som skedde under den tiden. Utöver dessa över hundra självmordsförsök är det åtta unga som begått självmord. Det senaste skedde för tre dagar sedan.

Nätverket har tidigare rapporterat om självmord och självmordsförsök bland ensamkommande. Man har också sammanställt en rapport där de synliggjort rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande unga. De är övertygade om att så länge lagstiftaren inte hittar en lösning på den allvarliga situation ensamkommande befinner sig i kommer vi att se fler självmord inom gruppen.

 

About the Author