Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Jun 2nd, 2017

Svenska EU-parlamentariker bör anta ny definition av antisemitism

De svenska EU-parlamentarikerna bör anta IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) definition av antisemitism. Det judiska centralrådet i Sverige, en sammanslutning av de judiska församlingarna i Sverige, har denna vecka skickat ett brev med detta innehåll till den svenska parlamentarikerna.

Se definitionen i sin helhet på Europeiska kommissionens hemsida.

Det judiska centralrådet menar att regeringar, myndigheter och intuitioner måste tydligare definiera vad som är antisemitism för att bättre kunna arbeta för att motverka antisemitismen i Europa.

Det är ytterst angeläget att bekämpa den ökande antisemitismen i Sverige och Europa. Attacker på judiska individer sker mer eller mindre dagligen i Europa. Antisemitiska föreställningar kommer till uttryck både i tryckta och sociala media. Det judiska centralrådet vänder sig starkt emot försök från individer och politiska organisationer att politisera eller marginalisera kampen mot antisemitism, så väl som kampen mot någon form av rasism och diskriminering.

Europaparlamentets antagande av IHRA:s definition of antisemitism är ett tydligt budskap till de judiska församlingarna i Europa att man tar judars säkerhet och deras mänskliga rättigheter på allvar. 

Judiska församlingen bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för dess medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det församlingen erbjuder. Man tar också aktiv del i samhällsdebatten.

 

 

About the Author