Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 12th, 2018

Sverige och Kuwait lägger fram resolution i FN

Efter sju år av krig fortsätter våldet och lidandet i Syrien. En fredlig lösning ter sig avlägsen. Trots försök att minska våldet har de senaste veckorna varit bland de blodigaste sedan konflikten inleddes. Tusentals människor har förlorat sina liv, ytterligare tiotusentals har drivits på flykt och sjukhus och skolor har bombats.

Den humanitära situationen förblir en av den värsta världen har skådat med miljoner människor på flykt, många av dem alltjämt i Syrien. Utsattheten för kvinnor och barn är fortsatt särskilt oroande. Situationen för de humanitära organisationerna förblir svår och de förvägras ofta tillträde till de många behövande i Syrien. När folkrätten, inklusive den humanitära rätten, kränks dagligen så är det vår skyldighet att agera.

Därför lägger Sverige och Kuwait – på de humanitära aktörernas begäran – fram en resolution i säkerhetsrådet för att få till stånd en paus i striderna, stopp på belägringar och attacker mot civila, sjukhus och skolor, säkrat humanitärt tillträde och medicinska evakueringar av de mest behövande i Syrien. Sverige och Kuwait har ett särskilt ansvar för säkerhetsrådets arbete med humanitära frågor i Syrien, genom vårt så kallade pennhållarskap. I denna egenskap lotsade Sverige och de två dåvarande medpennhållarna, Egypten och Japan, i december förra året igenom en resolution som möjliggör fortsatt gränsöverskridande humanitärt bistånd till Syrien.

Det krävs nu att det internationella samfundet kan agera samlat för att i ett första skede få till stånd ett eld-upphör och säkra tillträde för de humanitära organisationerna, allt i syfte att ge skydd och förnödenheter till civilbefolkningen. Det förblir samtidigt tydligt att det enda sättet att minska lidandet är att finna en hållbar politisk lösning på konflikten. I detta avseende måste alla aktörer aktivt och konstruktivt stödja den FN-ledda fredsprocessen i Genève och söka finna en lösning på konflikten i linje med säkerhetsrådsresolution 2254. Länder med särskilt inflytande över parterna, inte minst länderna bakom Astanaavtalet, bär ett särskilt ansvar för att få ett slut på lidandet.

Sverige kommer fortsatt stödja FN-sändebudet Staffan de Misturas ansträngningar att finna en politisk lösning. Regeringen kommer också genom humanitärt stöd och långsiktiga biståndsinsatser, fortsätta att stödja de människor som drabbats av konflikten och tvingats på flykt. Läget på marken är dock så akut att omedelbart agerande behövs.

About the Author