Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 22nd, 2021

Sydsudan – journalister, aktivister och allmänhet utsätts för omfattande övervakning

Säkerhetstjänsten i Sydsudan (South Sudan’s National Security Service, NSS) använder sig av kränkande övervakning för att terrorisera journalister, aktivister och kritiker. Övervakningen leder till en utbredd rädsla och självcensur. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten “These Walls Have Ears – The Chilling Effect of Surveillance in South Sudan” presenterar nya bevis för vilken kapacitet de sydsudanesiska myndigheterna har för att utföra övervakning. Rapporten belyser också den roll som telekombolag och övervakningsbolag/vaktbolag har när de möjliggör telefonavlyssning utan att adekvata legala skyddsmekanismer finns på plats.

Till exempel har Amnesty upptäckt dokument som visar hur det israeliska bolaget Verint Systems Ltd. försett den sydsudanesiska regeringen med övervakningsteknologi mellan åtminstone åren 2015 och 2017 — trots den höga risken att den här utrustningen skulle kunna bidra till människorättskränkningar.

NSS kan sannolikt bara utföra övervakning av kommunikation genom att samarbeta med telekombolag som har tillgång till sådana tjänster. Teknik med dubbla användningsområden —dual use technology— kan ha ett legitimt användningsområde som till exempel att säkerställa att telekomnätverk är tillgängliga eller att se till att betalningslösningar fungerar — men tekniken kan också användas för olaglig övervakning från regeringens sida.

— Företag inom telekom- och övervakningsbranschen har ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Att förse NSS med övervakningssystem när det finns en uppenbar risk för att människors mänskliga rättigheter kränks och att därmed ge NSS en total och okontrollerad tillgång till personlig information är en grov försummelse av företagets skyldigheter, säger Maja Åberg, policyansvarigpå Amnesty Sverige.

Ända sedan Sydsudan blev självständigt i juli 2011 har yttrandefriheten varit kraftigt begränsad, och landet är betraktat av FN (United Nations Commission on Human Rights in South Sudan) som ett av de allra farligaste ställena i världen för journalister att verka i. Genom i huvudsak NSS använder sig regeringen av flera sätt för att tysta kritiker, människorättsaktivister och journalister. Det handlar om skrämseltaktiker, trakasserier, godtyckliga gripanden, förlängda häktestider, tortyr, påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar.

Okontrollerad och olaglig övervakning från NSS har en nedkylande effekt på civilsamhället och på fredlig aktivism. Hotet om övervakning är också ett vapen i sig. Regeringskritiker och människorättsaktivister berättade för Amnesty att de levde i en ständig rädsla för att bli spionerade på.

— Trots riskerna har många modiga sydsudanesiska aktivister fortsatt att stå upp för sina och andras rättigheter, och därmed trotsat övervakning, skrämseltaktiker och trakasserier. Det är hög tid att de sydsudanesiska myndigheterna stoppar det här olagliga agerandet från NSS sida och ser till att människor kan nyttja sin rätt till yttrandefrihet utan att vara rädda för att utsättas för repressalier, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika.

Dom flesta aktivister berättade att övervakning, trakasserier och en ständig känsla av att närsomhelst kunna gripas godtyckligt och sättas i förvar — och till och med dödas — ändå inte stoppade dem från att säga sin mening. Men det gjorde att de noga funderade på hur de uttryckte sig, var de gjorde det och till vem. Som en aktivist uttryckte det – “du kan inte säga något utan att först tänka igenom det två gånger”.

Infiltration
NSS använder sig av agenter över hela Sydsudan och i grannländerna, något som påverkar alla nivåer i samhället och det dagliga livet. Det krävs till exempel tillåtelse från NSS för att hålla publika tillställningar, vilket stoppar en verklig dialog. Trovärdiga och konsekventa vittnesmål från flera källor visar hur underrättelseagenter har infiltrerat NGO:s (icke-statliga organisationer), media, säkerhetsbolag inom den privata sektorn samt hotell. Djupet och bredden av NSS spionnätverk skapar en miljö som inskränker yttrandefriheten, åsiktsfriheten och den personliga integriteten.

Telefonavlyssning
Så gott som alla aktivister som Amnesty intervjuade var oroliga för att bli övervakade och undvek att prata om känsliga saker i telefonen. De föredrog att istället prata personligen eller via krypterade appar. Avlyssnade telefonkonversationer har använts som bevis i domstolar, och i minst ett högprofilfall förkastades åtalet med anledning av att inspelningarna var olagligt inhämtade och för att de kränkte den personliga integriteten. NSS-agenter har också berättat om telefonavlyssning under förhör med häktade, och inspelningar verkar ha legat till grund för godtyckliga gripanden.

Amnesty uppmanar den sydsudanesiska regeringen att upphöra med sin övervakning tills det finns ett ordentligt ramverk som reglerar övervakningen, och som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, på plats. Amnesty uppmanar också regeringen att omgående tillsätta oberoende utredningar kring fallen av olaglig övervakning och andra människorättskränkningar som skett och se till att de ansvariga får stå till svars.

About the Author