Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Jan 20th, 2015

Syriens asylsökande och kvotflyktingar

Enligt SCB (statistiska centralbyrån) hade 2013 det högsta antalet asylsökande på tjugo år. Syrienkonflikten är den största orsaken till de stigande siffrorna. Förra året befann sig den svenska flyktingkvoten också på en tredjeplats där flyktingar från Syrien toppade listan, skriver Migrationsverket på sin hemsida. 

2013 hade Sverige högst antal asylsökande på 20 år, där syriska medborgare var en majoritet. Det råder ingen tvekan om att den bakomliggande orsaken är konflikten i Syrien. Enligt SCB måste en person ha det svenska uppehållstillståndet (medborgarskapet) i ett år för att kunna inkluderas i den svenska folkmängden och komma med i statistiken.

Siffran för antalet asylsökande under detta åretvar 54 000 som blev det högsta siffran sedan året 1992.

kvotflyktingar2

Flyktingkvoten

Den grupp som dominerar flyktingkvoten är de syriska medborgarna och palestinier från Syrien, där 600 platser reserverats för dem. På grund av läget för just dessa flyktingar, får de mycket hjälp från FN:s flyktingorgan UNHCR, som sedan skickar ut delegationer, som utför intervjuer, som sedan hämtar dessa flyktingar.

– I Syrien och dess grannländer utspelar sig den värsta flyktingkatastrofen på många år. Trots att ett stort antal platser har avsatts för syrier är det viktigt att vi fortsätter ge stöd till andra mindre grupper, som kongolesiska flyktingar i Uganda och enskilda individer, säger Oskar Ekblad, avdelningschef på Migrationsverkets verksamhetsområde Asylprövning.

Dessutom lade Migrationsverket 150 platser åt sidan, förra året, för brådskande ärenden som kan både användas av UNHCR under en akut krissituation i en utvald region, eller för de skyddsbehövande flyktingarna från Syrien.

Oskar Ekblad på migrationsverket, menar att resultatet av flyktingkvoten är väldigt bra. De behöver nå hög måluppfyllelse genom att förkorta väntetiden mellan besluten och bosättningen i Sverige, där problematiken beror på kommunplaceringen som ska ske för både asylsökande och kvotflyktingar.

Ekblad tillägger att det är särskilt viktigt att mottagningskapaciteten stärks i kommunerna, som skulle göra det enklare för dem att kunna vidare bosätta flyktingar med särskilda behov av både vård och stöd.

Trots det gör migrationsverket en stor insats med att hjälpa kvotflyktingar. Där de bland annat har fått i uppdrag av UNHCR att skapa ett arbete där 30 000 flyktingar som befinner sig omkring Syrien, ska kunna vidarebosättning det kommande året.

Målet med arbetet är att samtidigt som man hjälper dessa flyktingar att också försöka få in fler länder som inte hade tagit emot dessa kvotflyktingar att öka insatsen hos de redan engagerade länderna.

Arbetet påbörjades i Genève den tolfte december 2013 då de hade representanter från cirka 20 länder. Arbetsgruppen använder sig av en dialog med både FN i Genève, New York och EU i Bryssel, men även grannländer till Syrien.

Publicerat 2015-01-19 02:18 Författare Aiya Mohsen

Fotograf Maria Lindström

Fotograf Maria Lindström

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>