Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Dec 4th, 2016

Tre miljoner svenskar firas på Frivilligdagen den 5 december

Varannan svensk arbetar ideellt och det frivilliga engagemanget i Sverige ligger bland de högsta nivåerna i världen. Så många som 53 procent av den vuxna befolkningen lägger i snitt 15 timmar i månaden på frivilligt arbete. Det vill Volontärbyrån uppmärksamma i samband med Frivilligdagen den 5 december.

– Det finns all anledning att fira det ideella engagemanget, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Runt omkring oss pågår hela tiden aktiviteter där människor engagerar sig tillsammans med andra. Det är föräldrar som nattvandrar, etablerade och nya svenskar som möts och blir vänner och övergivna katter som får hjälp av volontärer att få komma till ett katthem. Dessa och tusentals andra aktiviteter sker varje dag, året om.

Ersta Sköndal Högskola mäter det ideella engagemanget vart femte år och det är stabilt och starkt. Tillsammans med Holland, USA och Norge ligger Sverige i topp när det gäller andelen ideellt engagerade. 32 procent av de engagerade gör insatser inom idrotten. Nästan var fjärde, 24 procent, engagerar sig i socialt inriktade organisationer.

– Det ideella engagemanget innebär så mycket, säger Maria Alsander. Det är roligt att engagera sig, det är ett sätt att utöva sitt intresse, och det är en möjlighet att påverka och utveckla vårt samhälle. De som engagerar sig känner att de inte bara gör skillnad för andra människor, utan även för sig själva. När vi människor går ihop och gör saker tillsammans uppstår tillit och gemenskap – det som ofta kallas socialt kapital.

cnwugh9w8aasc8s-jpg20large

Fakta

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.

Fakta om ideellt engagemang:

 • 53% av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, i snitt 15 timmar i månaden
 • Det finns cirka 200 000 ideella föreningar i Sverige
 • Det ideella engagemanget motsvarar 400 000 heltidsarbeten
 • De populäraste ändamålen på Volontärbyrån är integration, barn och unga samt social utsatthet
 • De främsta anledningarna till engagemang är att hjälpa och stödja andra, att göra en konkret insats istället för att skänka pengar och att utvecklas som person
 • 30% av volontärerna via Volontärbyrån har aldrig tidigare varit engagerade
 • 35% av de nya volontärerna under 2015 engagerade sig på grund av flyktingsituationen

Engagemang i olika typer av organisationer: (i procent av dem som arbetar ideellt)

 • Idrottsorganisationer: 32%
 • Organisationer med social inriktning: 24%
 • Organisationer för boende: 22%
 • Fritidsorganisationer: 22%
 • Intresseorganisationer och fackförening: 22%
 • Religiösa organisationer: 12%
 • Utanför det civila samhällets organisationer: 10%
 • Kulturorganisationer: 11%
 • Sociala rörelser och politiska organisationer: 9%
 • Kooperativ: 2%
 • Andra organisationer: 7%

Källor: Ersta Sköndal Högskola, SCB, FN, Volontärbyrån

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>