Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Jan 31st, 2020

Trumps fredsplan – ett svek mot båda folken

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs president Donald Trump har tillsammans framlagt en plan om hur de ska få fred i den stora konflikten i Mellanöstern. Trump kallar det “århundradets avtal”. Avtalet är, redan innan det vunnit laga kraft, sågat av både omvärlden och palestinierna själva. Planen riskerar att göra situationen än värre i konflikten, och det finns ingenting som säger att denna plan kommer att bli en lösning på den, snarare kan det bli långt värre konsekvenser om den skulle drivas igenom.

Vi ser den här planen och det vi vet om den just nu med oro, säger Mohammed Sadi som arbetar för FN:s kontor för humanitära frågor på Västbanken men vill vara anonym. Frågan är känslig och som FN-arbetare väntas han följa de direktiv som kommer.

I praktiken blir det ingen skillnad mot idag. Det kommer snarare att bli mer oro i Mellanöstern och kanske till och med utvecklas till ett nytt krig vilket inte gynnar någon och lär bli en del civila döda.

– Ett starkt ställningstagande av en FN-arbetare, men att man är orolig märks tydligt.

Ingen förändring i praktiken

Bosättninge Avne Hefez i Shufa, norra Västbanken. Så sent som för en vecka sedan revs palestinska hus i området för att kunna bygga ut bosättningen.

Mohammed menar att det är cyniskt att tro att det skulle bli någon förändring i och med förslaget. För Palestinierna blir det till och med sämre menar han. Netantahu har sedan tidigare sagt att han ska konfiskera mer mark på Västbanken, något som Trump har sagt inte strider mot internationell lag och är helt lagligt att göra. Det är självklart inte USA eller Trump som sätter de internationella lagarna, FN har sedan tidigare röstat igenom att Israels bosättning strider mot just internationell lag enligt fjärde genevekonventionen, men det är anmärkningsvärt att en president anser att hans ord gäller före de internationella lagar som gällt sedan andra världskrigets slut.

Israel kommer att konfiskera ännu mer mark i Jordandalen, medan palestinierna eventuellt får obrukbar mark i Negevöknen, det är väldigt uträknat. Dessutom kommer palestinierna få ännu mindre rätt att besöka de heliga moskéerna i Jerusalem. Det sägs enligt förslaget att de fortfarande kommer att ha rätten att besöka dessa men det är redan idag hårda restriktioner att få komma in i Jerusalem och det lär inte bli bättre om det enligt förslaget kommer att vara Israel på papper, något som palestinierna aldrig kommer att gå med på. Trots att man lovar palestinierna 50 miljarder dollar i utbyte, pengar som skulle behövas då flera FN organ som tidigare haft USAs stöd fått sina stöd indragna är det en utopi att tro att palestinierna skulle gå med på förslagt.

Det blir lite som att de säljer sin själ, historia och identitet. Det går inte att köpa allt för pengar.

Hårt kritiserat med baktanke

Förslaget har blivit hårt kritiserat, inte minst av stora mediehus och statsvetare runt om i världen som istället för att diskutera förslaget i sig menar att förslaget är väldigt pro-israeliskt och inte kommer att leda till fred. The Guardian går så långt att de ifrågasätter om fred ens är vad Trump vill ha – han har allt att vinna på mer ostadighet i Mellanöstern för att kunna starta ett krig mot Palestinas allierade Iran. Flera andra medier menar att Netanyahu och Trump väljer att lägga fram den här planen nu då det stormar kring båda för att få fokus på något annat än de korruptionsanklagelser de är anklagade för. Statsvetare menar också att fredsplanen enbart handlar om att göra det legalt att ta mer mark från Västbanken för Israel och att det varken finns planer för en hållbar fred eller en tvåstatslösning i förslaget.

Jag tror att om den här planen skulle bli verklighet, hur den nu skulle kunna bli det när den ena sidan i princip har förkastat den, så blir det ett troligt krig istället för enbart konflikt. Det gynnar inte någon av parterna men det visar tydligt att det handlar om att visa Israel stöd från Trumps sida och samtidigt att både Israel och Palestina enbart är brickor i ett internationellt spel, säger Mohammed Sadi.

Han menar dock att tvåstatslösningen inte är Trumps fel att ha ett svar på, att den lösningen setts som omöjlig ett längre tag i takt med Israels annektering av Västbanken, men att det inte kommer att bli bättre med förslaget.

Israel kommer fortfarande ha kontrollen över hela Västbanken, det blir ingen skillnad mot idag. Vi ser mer och mer problem med de tillstånd som krävs för att komma in på israelisk sida bakom barriären både vad gäller att få bruka sin mark om man har den på andra sidan eller besöka Jerusalem, det finns ingen anledning att tro att det kommer att bli bätte utan snarare sämre. Dessutom kommer mer mark förloras i ett land där det redan byggts bosättningar på nästan 60 procent av dess mark. Det finns helt enkelt inget som ger palestinierna någon form av rättvisa i planen utan de flesta av förslagen kan ge betydligt värre konsekvenser på sikt än vad vi ser idag.

 

Trumps fredsplan, det här går den ut på och möjliga konsekvenser av dess punkter:

Jerusalem och dess heliga platser. Ett hett ämne i debatten.

  • Jerusalem blir israliskt, palestinierna kan om möjlgt få en huvudstad i Östra Jerusalem. Konsekvenserna av detta innebär att palestinierna kommer att fortsätta få söka tillstånd för att besöka Al Aqsa moskén. Eftersom det finns vissa starka högerkrafter i Israel som vill riva dessa platser och bygga ett tempel på området skulle det kunna innebära större restriktioner än vad det finns idag att stora konsekvenser i framtiden.
  • Palestinierna får 50 miljarder dollar för att satsa på jobb och infrastruktur. Enligt statsvetare mutor för att ge upp sin historia och identitet. USA har sedan tidigare dragit in en stor del av sitt stöd till bland annat flyktingorganisationen UNRWA för att de tycker att dessa spelat ut sin roll med stora konsekvenser som följd, inte minst problemet för flyktingarna själva att de idag ska anses som integrerade i de samhällen de lever i och i förlängningen ska ge upp sin flyktingstatus. 
  • Flyktingarna kommer inte ha rätt att återvända till Israel. Enligt Thomas Hammarberg, svensk diplomat och författare till rapporten ‘Justice postponed: Analytical report on Palestinian refugees’ (2018) är flyktingfrågan en av de viktigaste, kanske den viktigaste, att lösa för en hållbar fred. Att den har getts så lite utrymme i fredsavtalen är troligen en stor del i att konflikten inte är löst. Att inte erkänna flyktingarna eller låta dem återvända, vilket är brukligt och även ett brott enligt de mänskliga rättigheterna, ger stora konsekvenser även för grannländerna och Euopa eftersom grannländerna inte ger dessa flyktingar permanent uppehållstillstånd och Europa får ta emot flera statslösa palestinier. 
  • Israelerna får behålla sina bosättningar på Västbanken, men bosättningarna ska stoppas inom fyra år. Konsekvenser: På fyra år hinner man bygga många nya bosättningar. En omröstning sker till exempel för konfiskering och start av byggnationer i Jordandalen nästa vecka. 

 

About the Author

- Chefredaktör för MENA Tidningen.se / Editor in Chief of MENA Tidningen.se