Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Sep 29th, 2018

Två av tre kan inte nämna något av de globala målen

Foto: Happy Njalam’mano

Det har gått tre år sedan 193 av världens länder åtog sig att implementera de globala målen i Agenda 2030. Målen syftar till att nå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld till år 2030.

Sverige är ett föregångsland i arbetet med Agenda 2030, men trots detta brister kunskapen om de globala målen. Fler än två av tre (71 procent) av svenskarna kan inte nämna något av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det visar en undersökning från Sifo på uppdrag av biståndsorganisationen www.weeffect.se.

För att nå de globala målen krävs delaktighet från hela samhället. Och kunskap om målen är en förutsättning för att skapa det engagemang som krävs. För ett land som vill vara ledande i arbetet med att genomföra de globala målen är okunskapen minst sagt problematisk.

– Om vi på 12 år ska lyckas skapa en hållbar värld fri från fattigdom måste Sverige växla upp arbetet rejält – till att börja med för att alla svenskar åtminstone ska känna till målen, menar We Effects generalsekreterare Anna Tibblin.

I årets undersökning ställdes även frågan om huruvida respondenterna anser att de politiska prioriteringarna och den politiska viljan bidrar tillräckligt för nå målen att utrota extrem fattigdom och hunger till 2030. Undersökningen visar att en av fyra anser att det från politiskt håll inte görs tillräckligt för att nå de centrala målen att utrota fattigdom och hunger till 2030. Fler än en av tre svarar att de inte vet om de politiska prioriteringarna och den politiska viljan är tillräcklig. Det tyder dels på ett misslyckande från politiskt håll när det gäller att sprida information om det viktiga arbete som görs, dels att våra politiker måste göra mycket mer för att nå målen. 

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect

– De allra flesta människor vill aktivt delta och bidra till en mer rättvis och hållbar värld. Men för att kunna bidra och hjälpa till måste det från politiskt håll tydliggöras hur och vad man kan göra. Det är mer än dags för våra politiker och beslutsfattare att visa att de menar allvar med ambitionen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av målen i Agenda 2030, menar Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

 

 

About the Author