Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Mar 24th, 2017

UD avråder från resor till Afghanistan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan.

Vad innebär en avrådan?

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda från resor på grund av följderna av en naturkatastrof. En avrådan kan även innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD/ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel om det är krig eller en krigsliknande situation.

UD avråder inte från resor på grund av allmänna och ospecifika hot om terrorattentat. Det är trots det viktigt att man som resenär håller sig informerad om säkerhetslägt i stort och vilka hot och risker som finns i det land man reser till.

Följande länder avråder UD också från resor till inom Mellanöstern- och Nordafrika regionen med omnejd:

Afghanistan, Algeriet, Egypten, Eritrea, Etiopien, Irak, Iran, Israel, Jemen,, Jordanien, Libanon, Lybien, Mali, Niger, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tunisien.

 

 

About the Author