Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Nov 14th, 2016

Uppstart för mentorprogram för nyanlända akademiker

Mentorer och adepter träffades den 9 november vid ett första möte för att lära känna varandra och stämma av förväntningar på programmet.

Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker är en av flera åtgärder från statlig sektor för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället.

Patrik Berglund, verkjurist på Kronofogden, är mentor till Bashar Zaraa, jurist från Syrien

Patrik Berglund, verkjurist på Kronofogden, är mentor till Bashar Zaraa, jurist från Syrien

Syftet är att den nyanlände får en mentor anställd vid en statlig verksamhet som kan coacha och vägleda om hur svensk arbetsmarknad fungerar och även ge råd och stöd som kan bidra till att få ett jobb.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler betonar hur viktigt det är för statliga verksamheter att ta vara på kompetens – oavsett om den finns hos en person som redan arbetat trettio år i staten eller hos en person som nyligen anlänt till Sverige.

– Jag är stolt över att mentorprogrammet nu drar igång, säger hon.

Röster från tre mentorpar

Vi frågade tre adepter och mentorer om deras förväntningar på programmet. Under mentorprogrammet kommer vi att återkomma till dem i fler artiklar på Arbetsgivarverkets webbplats.

Bashar Zaraa är jurist från Syrien, nu bosatt i Eskilstuna. I Syrien arbetade han som advokat och var verksam som volontär i hjälporganisationen Röda halvmånen, ett engagemang han fortsatt i Sverige genom volontärarbete i Röda korset.

– Mentorprogrammet är ett bra sätt att lära sig hur samhället, och staten, i Sverige fungerar. Det kan hjälpa till att motverka kulturkrockar, säger Bashar Zaraa. I sin mentor Patrik Berglund, verksjurist vid Kronofogden, ser han en blivande vän som kommer att kunna ge hjälp med såväl språk som kunskap om hur det är att vara jurist i Sverige.

Patrik Berglund ser fram emot mentorprogrammet och att kunna lämna ett bidrag som mentor.

– Jag hoppas kunna bidra till att riva den osynliga barriär som utlandsfödda ibland möter på svensk arbetsmarknad, säger han.

Elena Peresh, jurist och sociolog från Ryssland, har bott tre år i Sverige.

– Jag hoppas att mentorprogrammet ska hjälpa mig att bygga upp mitt nätverk i Sverige och ge mig tillfälle att öva upp min svenska, säger Elene Peresh.

Hennes mentor Hillevi Nyman Hällgren är jurist på Kammarkollegiet och anmälde sig som mentor för att kunna vara med och bidra till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Dessutom är programmet utvecklande för mig eftersom jag får bredda mitt nätverk och övning i ett coachande förhållningssätt, säger hon.

Maria Mattsson arbetar som undervisningsråd på Skolverket och är lärare i botten. Hon har ett brett nätverk inom skolan och ett starkt intresse för människor.

– Jag ville bli mentor för att få möjlighet att bidra. Jag hoppas kunna dela med mig av kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, både som lärare men även i rollen som kvinna, säger hon.

Lärare är också hennes adept Olga Saienko från Ukraina. Hon har magisterexamina i både matematik och psykologi och har arbetat som lärare i 22 år i Ukraina och Grekland, där hon bodde i 15 år innan hon kom till Sverige. Trots sin gedigna erfarenhet och att det råder lärarbrist i Sverige har Olga Saienko haft svårt att hitta ett lärarjobb här. Hon hoppas genom mentorprogrammet få en möjlighet att lära sig mer och hur systemet på svensk arbetsmarknad fungerar.

– Jag brinner verkligen för läraryrket och att se barn utvecklas. Nu hoppas jag kunna få tillfälle att ge av mina kunskaper i det svenska samhället.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>