Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, May 22nd, 2019

Utrikeshandelsministern ny ordförande för Global Deal

I dag genomfördes det första mötet för Global Deals styrkommitté efter att OECD och ILO tagit över värdskapet för initiativet. Mötet leddes av utrikeshandelsminister Ann Linde.

Utrikeshandelsminister Ann Linde. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Det svenska initiativet Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth är en satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt.

– Vi behöver mer dialog och samtal mellan fackföreningar, näringslivet och regeringar då världen blir allt mer polariserad. Jag är stolt att leda Global Deal som är ett initiativ för just det säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Initiativet handlar om att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del samt att utmaningarna på den globala arbetsmarknaden ska hanteras gemensamt.

Partnerskapet syftar även till att skapa bättre löner, bättre arbetsvillkor, ökad jämställdhet och mer jämlikhet för arbetare runt om i världen och har på några få år växt till att samla 100 aktörer från hela världen; regeringar, företag och organisationer.

Mötet syftar till att ge strategisk ledning åt partnerskapets framtida arbete och leddes av Ann Linde, utrikeshandelsministern och Global Deal, med OECD:s generalsekreterare Angel Gurría och ILO:s generaldirektör Guy Ryder som medordförande.

Dagens möte signalerar ett betydelsefullt steg vidare i utvecklingen av Global Deal, och ger såväl partnerskapet som den stödenhet som just nu etableras på OECD inriktning för det fortsatta arbetet. Även om värdskapet för Global Deal nu lämnats över till OECD och ILO kommer Sverige fortsatt att vara en aktiv partner till Global Deal och arbeta för att främja social dialog globalt, framhåller utrikeshandelsminister Ann Linde.

About the Author