Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Dec 7th, 2017

Utrikesminister Wallström om Jerusalem situationen

– Regeringen beklagar djupt det amerikanska uttalandet om Jerusalem. Jerusalem har givits en särskild rättslig och politisk status av FN, vilken säkerhetsrådet uppmanat världssamfundet att respektera. Uttalandet riskerar att leda till starka reaktioner och ökad instabilitet i en redan orolig region, samt till långvariga strategiska konsekvenser för fredsprocessen, säger utrikesministern.

EU är tydlig i sin syn på Jerusalem som en separat enhet, och som framtida huvudstad för två stater. EU:s utrikesministrar har betonat att EU aldrig erkänt Israels annektering av östra Jerusalem, samt att en varaktig fred kräver att Jerusalems status löses genom förhandlingar. Det amerikanska uttalandet påverkar inte EU:s och Sveriges position rörande Jerusalems särskilda status. Det är av största vikt att alla stater respekterar och värnar denna status.

– Det mångåriga svenska engagemanget för en tvåstatslösning kvarstår. Vi verkar för att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida i fred och säkerhet. Alla slutstatusfrågor, inklusive Jerusalems status som framtida huvudstad för båda stater, måste lösas genom förhandlingar parterna emellan, och inte genom unilateralt agerande av parterna eller andra.

Källa: Regeringen

About the Author