Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Wed, Mar 1st, 2017

Utrikesministern om kemvapenanvändning i Syrien

Margot Wallström beklagar djupt att den resolution om kemvapenanvändning i Syrien som lades fram i FN:s säkerhetsråd, och som stöddes av en majoritet i rådet, stoppades genom ett ryskt och kinesiskt veto.

– Ansvarsutkrävande är en viktig princip, och säkerhetsrådet har ett ansvar att aktivt ingripa efter slutsatserna från FN:s och OPCW:s gemensamma utredning att såväl den syriska regimen som terroristnätverket Da’esh vid flera tillfällen har använt kemiska vapen i konflikten, säger Margot Wallström.

Kemiska vapen.

Uttalandet är gjort av utrikesministern med anledning av omröstningen i FN:s säkerhetsråd under gårdagen om en resolution om ansvarsutkrävande för användning av kemiska vapen i Syrien

– Sverige fördömer all kemvapenanvändning som helt oacceptabel och i strid med folkrätten. Användningen kan utgöra krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Syrien har dessutom brutit mot Kemvapenkonventionen, fortsätter Margot Wallström.

Utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen kommer att fortsätta sitt engagemang för ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott som begåtts i samband med Syrienkrisen, genom aktivt engagemang i både FN och EU. Bland annat har man beslutat bidra med 2 000 000 kronor till stöd för FN:s och OPCW:s gemensamma utredning för att finna de ansvariga för kemvapenanvändning i Syrien.

Källa: Regeringen

About the Author