Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Jan 23rd, 2017

Utrikesministern till New York för FN-möten

Margot Wallström besöker den 24 januari New York för att delta i en högnivådialog om synergier mellan fredsbyggande och de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Hon är inbjuden av generalförsamlingens nye ordförande Peter Thomson och deltar i egenskap av säkerhetsrådets ordförande i januari.

Margot Wallström. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré

Syftet med mötet är att diskutera hur frågorna hållbar utveckling och fredsbyggande kan stärka varandra för att leda till bättre resultat för människor inte minst i konflikt och -postkonfliktsituationer. Frågor om vilken roll kvinnor och ungdomar kan spela kommer att lyftas fram. Andra frågor som berör både hållbar utveckling och fredsbyggande, och som kommer diskuteras vid mötet, är stärkta offentliga institutioner, tidiga varningssignaler och grundorsaker till konflikter liksom finansiering av konfliktförebyggande. Sverige är en stor biståndsgivare till FN-institutioner som bedriver konfliktförebyggande verksamhet såsom FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s fredsbyggandefond PBF.

Utöver högnivådialogen i generalförsamlingen kommer utrikesminister att delta i möten rörande Sveriges ordförandeskap och medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

Källa: Regeringen

 

About the Author