Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Mar 23rd, 2017

Utsatta i globalt utanförskap

Världens mest utsatta hamnar i globalt utanförskap säger UNDP (FN:s utvecklingsprogram) i ny rapport. De stora utvecklingsframgångarna som skett i världen sedan 1990 har inte gynnat de mest utsatta. Risken är stor att gapet kommer att öka om inte frågor om systematisk diskriminering, möjligheter att delta politiskt och bli lyssnad på, jämställdhet samt fattigdom hanteras.

Nu lanseras “Human Development for Everyone”, UNDP:s årliga rapport Human Development Report i Stockholm. Statsminister Stefan Löfven, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Helen Clark samt rapportens huvudförfattare Selim Jahan deltar på lanseringsseminariet som hålls på Norra Latin i Stockholm.

Fortfarande lever en tredjedel av världens befolkning under svåra omständigheter. Kvinnor, minoriteter, ursprungsbefolkningar, personer med funktionsnedsättningar, flyktingar och HBTQ-personer har inte lyfts i samma takt som andra. Bland dem finns det fler som lever i extrem fattigdom än i andra grupper.

Isabella Lövin

– Klyftorna i världen minskar inte i samma takt och det är oroande. Sociala och kulturella faktorer är stora hinder som måste angripas tillsammans med politiska och ekonomiska insatser för att förändra situationen så att ingen lämnas utanför, säger Isabella Lövin.

Över 300 miljoner människor, varav en tredjedel är barn, lever i relativ fattigdom i den rika världen.

– Det gemensamma arbetssättet för det globala samhället måste vara att inte lämna någon utanför, säger statsminister Stefan Löfven.

About the Author