Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Jan 21st, 2017

Vad kostar en invandrad ungdom?

Vilka ekonomiska kostnader respektive vinster har vi för invandrare? Åsikterna går isär. Här tittar jag på tonåringar.

En 18-åring född och uppvuxen i Sverige lär 2013 ha kostat familjen ca 1,4 miljoner kronor. Enligt Skolverket 2013 kostade dagis 124 000 kronor per år, totalt cirka 500 000 kronor. Grundskolekostnaden var 93 000 kronor per år, för tio år 930 000. Sammanlagt blir det 2,83 miljoner kronor. Så tillkommer hälsovård, det vill säga, barnavårdscentral och vaccinationer, och sjukvård. Socialtjänst och polis blir inkopplade ibland. Den totala kostnaden för en 18-åring är då i storleksordningen 3 miljoner kronor, cirka 170 000 per år.

Om vi “importerar” en “färdig” 18-åring har vi sparat in 3 miljoner kronor. Men 18-åringar i Sverige är sällan “produktiva”, det vill säga, jobbar in mer pengar än vad de kostar. När blir de det?

Artonåringar behöver i regel ytterligare några år i skolan, oavsett var de är födda. Kostnader för mat, husrum, skolgång etcetera torde vara lika stora.

Efter gymnasiet tar den “svenska” artonåringen kanske ett sabbatsår och en lång utbildning innan hen blir “produktiv”. Den “importerade” artonåringen kan vara i jobb vid lägre ålder, om hen väljer en kortare utbildning. Idag förväntas för övrigt “importerade” artonåringar att försörja sig själva. Om det skiljer två år mellan de två grupperna så kostar den som fötts i Sverige ytterligare 340 000 kronor mer än den invandrade.

Detta borde naturligtvis studeras närmare.

Sveriges befolkningsstruktur ser ut som en gran som hela tiden växer på höjden; vi blir allt äldre. 40-talisterna och deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn utgör de längsta grenarna. Invandrarna är förhållandevis unga och fyller ut mellanrummen mellan de långa grenarna, framför gapet mellan barnen och barnbarnen (25-40 år). Så småningom kommer deras barn och barnbarn att fortsätta fylla ut gapen mellan grenarna, och granen kommer allt mer likna en kub med ett spetsigt tak.

Enligt vissa forskare ger detta förutsättningar för en varaktigt högre ekonomisk tillväxt. Enligt andra kan man inte på förhand avgöra om invandring bidrar till BNP-tillväxten.

Länkar:

Forskare tvistar om flyktingar ökar tillväxt DN 7.12.2016

Rapporten finns i skrivande stund ännu inte på Delmis hemsida.

Harvardprofessor: “Ni måste inse att invandring kostar!” DN 25.4.2016

Invandringens kostmader Motargument 4.10.2015

Rapport: Flyktingarna gynnar Europa ekonomiskt både på kort och lång sikt Veckans affärer 24.9.2015

Första studien: Så mycket kostar flyktinginvandringen Metro 24.2.2015

Schyfferts invandringsutspel: Vi har råd att hjälpa folk. Punkt. Metro 6.2.2015

En analys av svensk invandringsdebatt. Bokanmälan, Ekonomisk debatt 6-2914

Jan O Karlsson: Vad kostar invandringen? Global utmaning ca 2010

Källa: Hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

 

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu