Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Apr 1st, 2018

Varför vill politikerna inte svara på frågor?

En enkät med tre enkla frågor skickades till alla 349 riksdagsledamöterna, men endast 66 stycken (19 %) besvarade enkäten.

Frågorna handlade om huruvida utvisningarna till Afghanistan ska stoppas med hänsyn till säkerhetsläget, om de ska stoppas med hänsyn till den bristande rättssäkerheten och hur man tänker rösta om den nya gymnasielagen.

Nästan hälften av ledamöterna i Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet besvarade enkäten. Inom övriga partier har endast enstaka ledamöter svarat.

Centerpartiet hade uppenbarligen pratat igenom hur man skulle svara och kommentera. Alla svarade ”jag vet ej” på de tre frågorna.

Både inom Socialdemokraterna och Liberalerna har det fåtal ledamöter som svarat gett helt motsatta svar.

Bred enighet om att utvisningarna bör stoppas finns inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Lika bred enighet om att utvisningarna inte ska stoppas finns bland de få moderater och sverigedemokrater som svarat.

Det är värt att uppmärksamma att rättssäkerheten i asylprocessen ifrågasattes inom alla partier utom Liberalerna.

En sammanställning av enkäten, inklusive kommentarerna, finns på hemsidan.
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/03/politiker-vill-inte-svara-pa-fragor.html

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu