Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Jun 18th, 2020

Världsflyktingdagen 20 juni: Öppna flyktingläger i Grekland

Den 20 juni är det Världsflyktingdagen (World Refugee Day). Över världen ger människor sitt erkännande till dem som tvingas fly. Nu är det dags att kämpa inte bara för flyktingarna inom Sveriges gränser, utan även för dem som finns inom EU:s gränser.

Kampanjen #OpenTheCamps vädjar till EU:s ledare att göra något åt flyktingarnas situation. Flyktinglägren måste öppnas; Grekland, Sverige och EU måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter.

Överenskommelsen mellan EU och Turkiet för fyra år sedan har lett till att 40 000 asylsökande blivit fast under skrämmande förhållanden i de fem EU ”hotspot-lägren” på de grekiska öarna. Detta är mer än sex gånger lägrens kapacitet.

På grund av coronaviruset har alla asylsökningsprocesser stoppats. Detta medför att flyktingarna lever i lägren under ännu längre tid.

I flyktinglägren finns ingen handsprit eller munskydd, hundratals människor delar på en toalett och en vattenkran och det går inte att hålla fysisk distans. Tillgången till läkarvård och mediciner är i princip noll. Elavbrotten är frekventa, de mörka nätterna är långa.

Det mest kända lägret är Moria på ön Lesbos. Det är byggt för 3 100 människor men där bor över 20 000. 40 % är barn, många ensamkommande.

Hälsoläget är katastrofalt. Våldet är alltid nära. Knivskadorna och våldtäkterna är frekventa. Kvinnor och barn använder blöjor för att slippa gå till toaletten när det är mörkt. Många är undernärda och har kroniska sjukdomar. Barn får bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit) med stor risk att dö eller få kvarstående men. Kvinnor föder barn utan hjälp och deras nyfödda barn fryser eller får värmeslag i tälten, beroende på årstid. Om corona kommer in i lägren kan följderna bli katastrofala.

Hotet från coronaviruset har gett oss gemensamma erfarenheter. Vi har alla fått pröva på påtvingad isolering, begränsning av rörelsefriheten, påbud om hygien och omöjlighet att träffa familj och vänner – detta som människorna i flyktinglägren lever med år ut och år in.

Denna månad börjar restriktionerna lätta i Europa och i Grekland. Grekerna får återigen gå ut. Men denna frihet är beroende av varifrån man kommer. Flyktinglägren öppnas inte trots att situationen förvärras dag för dag.

Flera europeiska länder har tagit emot ensamkommande barn från de grekiska lägren. Sverige nekade. Detta är en stor skam! Att vi tog emot 35 000 ensamkommande barn 2015 (varav minst hälften förväntas lämna landet) ska inte vara ett hinder för att vi tar emot några hundra eller tusen år 2020.

Källa: Hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu