Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Nov 7th, 2016

Ylva Johansson presenterar ny strategi för hållbart mottagande

Mottagande och etablering spänner över flera olika politikområden. Flyktingsituationen har skapat ett särskilt behov av samordning inom regeringen för att säkerställa en effektiv, snabbfotad och sammanhållen politik som går i takt inom berörda områden. Statsministern har därför gett arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett särskilt uppdrag att samordna och inrikta regeringens politik för att hantera flyktingsituationen, med målsättningen att skapa ett hållbart mottagande och en mer effektiv etablering.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på dagens presskonferens

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på dagens presskonferens

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har i dag presenterat en lägesbeskrivning av arbetet för ett hållbart mottagande och en effektiv etablering. Att korta vägen till jobb för nyanlända står fortsatt högt på regeringens dagordning. Regeringen gör insatser för fler bostäder och andra boendeplatser, höjd kvalitet i mottagandet, förbättrade utbildningsmöjligheter och snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har i uppdrag att samordna och inrikta regeringens politik för ett hållbart mottagande. Ylva Johansson har i samråd med andra berörda ministrar identifierat några viktiga områden att fokusera på framöver:

* Bostadsförsörjningen

* Skolan – sent anlända elever

* Effektivisering av etableringsuppdraget och fler vägar in på arbetsmarknaden

– Vi går nu in i en ny fas i och med att antalet asylsökande går ner. Nu flyttas alltmer fokus till etableringsprocessen. Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället. Kommunerna gör ett fantastiskt arbete. Regeringens inriktning är att hjälpa kommunerna med de stora utmaningar som de står inför, där bostadsförsörjningen är en viktig del. Regeringen satsar bland annat på en byggbonus till kommunerna och stöd till kommunernas arbete med att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

etablieringsuppdraget

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>