Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Thu, Oct 1st, 2020

Barnäktenskapen ökar under pandemin

Pandemin har påverkat flickor i stor utsträckning. En ny rapport från Rädda Barnen visar att upp till en miljon flickor riskerar att bli gravida 2020, samtidigt som mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Ytterligare en halv miljon flickor riskerar att utsättas för barnäktenskap, vilket kan leda till fler tonårsgraviditeter och avhopp från skolan. 

– Pandemin innebär att fler familjer lever i fattigdom – vilket innebär att fler flickor tvingas arbeta, gå hungriga, ta hand om sjuka familjemedlemmar och hoppa av skolan. Redan innan pandemin var flickors förutsättningar sämre än pojkars och nu har klyftan ökat ytterligare, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Flickor är de som lever i störst utsatthet i konflikter, naturkatastrofer och pandemier. Kombinationen av matosäkerhet, sexuell utsatthet och ekonomisk oro ökar risken för att föräldrar känner att deras enda alternativ är att gifta bort sin dotter till en man som vanligtvis är mycket äldre än flickan. Förutom att det kränker flickans rättigheter så ökar barnäktenskap risken för depression, våld i hemmet och mödradödlighet – vilket är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år.

 

About the Author